Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Реформування і реструктуризація підприємства

Реформування і реструктуризація підприємства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Реформування і реструктуризація підприємства

Україна отримала у спадщину високо монопольну структуру економіки. Вона затвердилася адміністративними методами і передбачала вузьку спеціалізацію виробництва. Кінцевою метою підприємств в умовах державної монополії є виконання показників, які затвердили міністерства та відомства, а не задоволення попиту споживачів.
Для усунення монополізму в Україні розроблений антимонопольний закон (1992 р), який вступив в силу у 1994 році.

Згідно Закону створений антимонопольний Комітет. Завданням Комітету є захист підприємців, споживачів, децентралізація управління та усунення бар'єрів для входження у ринок.
Після приватизації підприємства залишилися без державної підтримки, маючи зношені фонди та порушені канали збуту. Це призвело до скорочення обсягів виробництва, зменшенню прибутку та ліквідації соціальної інфраструктури.
Перехідна економіки внесла в діяльність підприємств ще один дестабілізуючий фактор — стагфляцію. Вона полягає у одночасному протіканні процесів інфляції, дефіциту та рецесії (спаду виробництва).
Для пом'якшення впливу дефіциту на діяльність підприємства потрібно здійснювати наступні заходи:
1. Корегувати рецептуру виробів, використовуючи замінники.
2. Корегувати ціни з метою запобігання зменшення прибутку та погіршення умов кредитування.
3. Обмежити доступність дефіцитного товару.
Головним завданням підприємств в умовах інфляції є вивчення її впливу на ринок збуту та витрати на виробництво. Підприємства повинні помірно підвищувати ціни і рентабельність виробництва товару, здійснювати політику конкурентного ціноутворення, переорієнтувати сферу бізнесу та здійснювати інноваційну діяльність.
В умовах рецесії підприємства спрямовують зусилля на переоцінку споживчого ринку, перепрофілювання виробничих ліній, стимулювання виробництва, удосконалення каналів збуту, пошук нових можливостей "Зроби сам"
Важливим господарським рішенням щодо підвищення ефективності діяльності підприємств є їх реструктуризація, тобто структурна реорганізація.
На початковому етапі вона здійснюється шляхом переходу частини підприємств на оренду, потім створюються закриті і відкриті акціонерні товариства та центри фінансової відповідальності.
Базові принципи реструктуризації наступні:
— самостійність підприємств та їх підрозділів;
— постійне підвищення якості життя працівників;
— використання резервів виробництва.
Реструктуризація здійснювалася у такій послідовності:
1. Підготовка до реформування (перші орендні колективи 1989 р.).
2. Подрібнення монопольних підприємств (1992-1994 рр.).
3. Створення та розвиток нових форм підприємництва (1995-98 рр.).
4. Сучасний етап - адаптація підприємств до нових умов.
Аналіз адаптації п'яти груп підприємств до ринкових умов дав наступні результати:
1. Головним завданням є поступове нарощування обсягів виробництва (67%) і реалізують його шляхом загальної ринкової експансії 37% підприємств, які ввійшли у вибірку.
2. Здійснюють активний захист своїх ринкових позицій 65%, вихід на нові ринки передбачають 49% та скорочення собівартості продукції 39%.
3. Стратегію захисту шляхом позиціонування товару з низькими цінами практикують 65%, загальну ринкову ек-спансію-49% та передбачають вихід на нові ринки -21%.
4. Захист шляхом зниження собівартості продукції та "середнього" позиціонування товару практикують 64 %, із них селективний підхід до споживачів здійснюють 47% підприємств.
5. Загальна ринкова експансія, середнє позиціонування та абсолютна оборона. Таку стратегію практикують 100% підприємств групи.
Для аналізу були використані дані 221 підприємства різних галузей економіки., які були розподілені на п'ять кластерів (груп). Загальний висновок - підприємства тільки починають пристосовуватися до ринкової економіки і в основному мають виробничу орієнтацію при здійснення своєї діяльності.

Проблему планування змін та реструктуризації підприємство не може вирішити самостійно. Допомогу у цій роботі підприємству можуть надати консалтингові фірми, шляхом надання таких послуг:
1. Розробка рекомендацій і доведення їх до кінцевого результату.
2. Комплексне вирішення проблем реструктуризації і передання їх замовнику "під ключ".
3. Залучення інших підприємств для обміну досвідом і консультацій.
Оплата за послуги фірми здійснюється у залежності від отриманих результатів діяльності підприємства.
Міські адміністрації сприяють проведенню семінарів для обміну досвідом з проблем реформування та реструктуризації. Партія "Підприємців України" розробляє проект сприяння реструктуризації промислових підприємств областей.
Регіональні програми зорієнтовані на виконання концепції виходу України кризового стану і вона передбачає:
— стабілізацію економічного стану на макрорівні;
— фінансову стабільність економіки країни;
— реструктуризацію та приватизацію підприємств.
Прийнята програма відстає від намічених термінів і виконується не послідовно.


 

You have no rights to post comments