Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Перспективи використання комп'ютерних систем при проведенні аудиту в Україні

Перспективи використання комп'ютерних систем при проведенні аудиту в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Перспективи використання комп'ютерних систем при проведенні аудиту в Україні

Важливим напрямом удосконалення методики й організації аудиту в Україні є поширення застосування комп'ютерної техніки. Це невідворотний процес, зумовлений розвитком науково-технічного прогресу у світі.
Використання електронних технологій внесло значні зміни у методи обробки облікових та аудиторських даних. Комп'ютери повною мірою змінили:
•    способи запису облікової інформації;
•    способи контролю та ідентифікації таких записів;
•    професійні потреби та обов'язки облікових працівників і аудиторів;
•    способи, за допомогою яких можуть бути перевірені основні господарські процеси підприємства та їх результати.

При застосуванні комп'ютерної техніки загальна мета і обсяг аудиту залишаються незмінними порівняно з ручною обробкою інформації. Проте зазнають впливу такі елементи аудиту, як:
•    планування;
•    оцінювання ризику контролю та ризику невиявлення;
•    процедури збирання даних про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства, підтвердження залишків по окремих рахунках, а також тестування отриманої інформації.

Аудитор та його асистенти повинні мати достатні знання та кваліфікацію для того, щоб вони могли на належному професійному рівні планувати та виконувати аудиторську перевірку, оцінювати надійність облікових комп'ютерних систем клієнта.
Основними перевагами використання комп'ютерних систем в аудиті є такі:
•    можливість розширити сферу аудиторської перевірки;
•    збільшення швидкості, точності і повноти контролю даних;
•    збільшення кількості аудиторських тестів, що, у свою чергу знижує ризик вибіркової перевірки даних;
•    здійснення тих процедур контролю, які вручну виконати неможливо;
•    виконання машиною технічних («не інтелектуальних») операцій, вивільнення додаткового часу аудитора для проведення аналітичних процедур, оцінок.

Разом з тим слід ураховувати і певні негативні сторони здійснення аудиту в комп'ютерному середовищі:
•    можливість відсутності «слідів» операцій, тобто відсутність первинних документів, зберігання певних видів проміжної інформації протягом короткого часу;
•    наявні помилки у програмному забезпеченні призводять до їх повторення і неправильної обробки всіх однотипних операцій;
•    відсутність розмежування несумісних функцій, які при ручному способі обробки облікової інформації виконуються різними посадовими особами;
•    можливість автоматичного виникнення помилок, збої комп'ютерної техніки;
•    зменшення імовірності виявлення помилок комп'ютерною системою підприємства через меншу участь людей в обробці інформації;
•    несумісність технічних засобів клієнта й аудитора;
•    внесення значної кількості необумовлених змін у програмне забезпечення;
•    відсутність можливості (в деяких випадках) візуального перегляду інформації.

Аудитором може використовуватись різноманітне програмне забезпечення, яке можна підрозділити на три види:
•    пакети програм (які призначені для обробки даних і створення робочих документів та звітів аудитора);
•    програми спеціального призначення (для виконання аудиторських завдань у конкретних умовах);
•    програми-утиліти (для виконання загальних функцій обробки даних — сортування, створення і друкування файлів).

Крім того, для перевірки надійності комп'ютерних систем підприємства-клієнта застосовуються методи тестових даних, коли в досліджувану комп'ютерну систему заносять певні абстрактні дані і після їх обробки порівнюють отримані результати із заздалегідь визначеними.
Має свої особливості і документування роботи аудитора. Часто воно здійснюється автоматично. Проте обов'язково мають бути задокументовані використані засоби і методи контролю; завдання, які вирішувались; інформація про виконані тести та їх наслідки; технічна інформація про комп'ютерну систему обліку підприємства; висновки, зроблені аудитором.


 

You have no rights to post comments