Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Державний аудит то аудит адміністративної діяльності

Державний аудит то аудит адміністративної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державний аудит то аудит адміністративної діяльності

Важливим аспектом аудиторської діяльності повинно стати запровадження державного аудиту та аудиту адміністративної діяльності, пріоритетним напрямом якого є оцінювання ефективності, економічності та результативності діяльності органів влади, витрачання бюджетних коштів.
Існує низка підзаконних нормативних актів, які регламентують проведення так званого державного аудиту. А саме:
•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм» від 10 серпня 2004 р. № 1017, яка визначає механізм здійснення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм.
•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ» від 31 грудня 2004 р. № 1777. Цей Порядок визначає механізм проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ.
•    Наказ Головного Контрольно-ревізійного управління «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми» від 2 квітня 2003 р. № 75. Основною метою аудиту ефективності є оцінювання повноти досягнення запланованих цілей, виявлення проблем у виконанні бюджетної програми та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів.

Основні завдання аудиту ефективності:
1.    Оцінювання виконання заданих параметрів програм — порівняння результативних звітних показників виконання програми із заданими параметрами, у тому числі в паспорті бюджетної програми.
2.    Виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасному і повному виконанню бюджетної програми.
3.    Визначення рівня впливу виявлених упущень і недоліків на якість виконання бюджетної програми (ефективність використання державних ресурсів).
4.    Розроблення пропозицій щодо вдосконалення організації виконання бюджетної програми, висновків про доцільність її подальшої реалізації із залученням оптимального (або додаткового) обсягу державних ресурсів чи припинення.
5.    Підготовка пропозицій для користувачів аудиторського звіту щодо шляхів (форм, засобів) більш раціонального та ефективного використання державних ресурсів.
6.     «Рекомендації з організації кабінетного аудиту для юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України від 25 листопада 2002 р. № 567. Ці методичні рекомендації є модернізацією діяльності податкової служби України в частині реорганізації контрольної роботи з метою виявлення та упередження на якомога ранній стадії можливих порушень податкового та валютного законодавства за рахунок застосування нових методів контролю та аналізу діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Тому основною метою розроблення методичних рекомендацій є створення системного підходу до організації роботи з клієнтами (юридичними особами) у напрямі забезпечення проведення кабінетного аудиту з використанням результатів електронної перевірки та стимулювання самостійного виконання платниками податків зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами відповідно до чинного законодавства.

Міжнародна організація вищих аудиторських установ (INTOSAI) визначила, що аудит адміністративної діяльності — це аудит економічності, ефективності та результативності, з якими орган, що перевіряється, використовує свої ресурси при виконанні покладених на нього обов'язків. Насамперед цей аудит стосується перевірки діяльності місцевих органів влади та різних урядових установ, міністерств, відомств. Основними проблемами, які вивчаються, є ті, що пов'язані із організацією, управлінням та діяльністю певної установи (організації). На відміну від аудиту фінансової звітності, який в основному базується на перевірці бухгалтерського обліку, аудит адміністративної діяльності використовує дані економіки, менеджменту, політології, соціології, бюджетування, обліку тощо.
Для належної організації аудиту адміністративної діяльності слід розрізняти поняття ефективності, економічності та результативності. Ефективність — це співвідношення між продуктом (товаром, послугою) та ресурсами, використаними для його виробництва. Економічність — мінімізація вартості ресурсів, спрямованих на діяльність, за умови забезпечення належної якості. Результативність — результати порівняно з цілями, зіставлені із використаними для досягнення цих цілей ресурсами.
Аудит адміністративної діяльності повинен здійснюватись у певній послідовності. Основними його етапами є такі:
1.    Вибір проблеми аудиту.
2.    Планування проекту аудиту.
3.    Збір даних.
4.    Аналіз даних.
5.    Написання аудиторського звіту.
6.    Завершення проекту аудиту.

Звіт, який буде складено за результатами аудиторської роботи, повинен містити такі елементи: резюме, вступ, фонова інформація, причини проведення аудиту, структура аудиту, опис об'єкта аудиту, результати аудиту, висновки аудиту, рекомендації, додатки.


 

You have no rights to post comments