Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Стандарти внутрішнього аудиту

Стандарти внутрішнього аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Стандарти внутрішнього аудиту

Інститут внутрішніх аудиторів видав «Професійні стандарти внутрішнього аудиту». Метою цих Стандартів є:
-    допомогти зрозуміти роль і функції внутрішнього аудиту всім ланкам менеджерів, раді директорів, державним органам влади, зовнішнім аудиторам та відповідним професійним організаціям;
-    установити основні принципи практики внутрішнього аудиту;
-    створити основу для керівництва та оцінювання ефективності внутрішнього аудиту;
-    сприяти удосконаленню процесу проведення внутрішнього аудиту та інших систем і процесів усередині організації.

Стандарти внутрішнього аудиту складаються зі Стандартів якісних характеристик, Стандартів діяльності та Стандартів практичного застосування.
Усі стандарти внутрішнього аудиту за видами проблем, які вони регулюють, умовно можна розділити на п'ять груп:
1.    незалежність;
2.    професіоналізм;
3.    сфера здійснення;
4.    виконання аудиту;
5.    управління функціями (діяльністю відділу внутрішнього аудиту).
Наведемо коротке пояснення суті цих груп стандартів.

Незалежність. Виділяють два основні елементи незалежності внутрішнього аудитора. Найважливіший елемент — його службове становище та статус внутрішнього аудиту як функції, що використовується в межах організаційної структури. Другий елемент — об'єктивність аудитора, сутність якої визначити досить важко, оскільки це насамперед думка аудитора, а не його персональні якості. Проте внутрішній аудитор повинен здійснювати свою діяльність, незважаючи на свої власні упередження та думки третіх осіб. Розглядаючи сутність внутрішнього аудиту, важливо не плутати поняття незалежності з поняттям відокремлення від підприємства (адже внутрішній аудит завжди проводиться всередині підприємства (організації)).

Професіоналізм. Внутрішній аудит завжди має виконуватися на високому професійному рівні спеціалістом належної кваліфікації. Оскільки в Україні не існує законодавчих вимог щодо визначення кваліфікації внутрішніх аудиторів, уся відповідальність з підбору кадрів і визначення їх компетентності покладається на керівника підприємства, а також залежить від чесності, порядності, сумлінності фахівця, який претендує на посаду внутрішнього аудитора. Практика доводить, що у відділі внутрішнього аудиту найчастіше працюють спеціалісти з бухгалтерською освітою та практичним досвідом у минулому. Проте сфера діяльності внутрішнього аудиту така, що сучасний відділ внутрішнього аудиту має бути укомплектований крім бухгалтерів представниками інших спеціальностей. У відділі обов'язково мають працювати спеціалісти з аудиту з використанням комп'ютерів та з безпеки і захисту інформаційних систем, а також цілий ряд представників технічних і економічних спеціальностей залежно від галузі підприємства, на якому проводиться внутрішній аудит (наприклад, банкіри, інженери, спеціалісти матеріально-технічного постачання, фінансисти та інші). Якщо підприємство фінансово не спроможне мати у штаті кількох внутрішніх аудиторів, то єдиний фахівець, який призначається на посаду внутрішнього аудитора, повинен мати комплексні професійні знання за переліченими вище економічними та технічними спеціальностями.

Сфера здійснення. Сфера проведення внутрішнього аудиту повинна охоплювати аналіз і оцінювання адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю підприємства, а також якість виконання покладених на неї функцій. Зокрема, сферами контролю внутрішнього аудиту можуть бути:
— надійність звітності (зовнішньої і внутрішньої);
— забезпечення збереження активів;
— раціональний та ефективний розподіл ресурсів;
— відповідність правилам і принципам;
— відповідність законодавчим вимогам.

Виконання аудиту. Внутрішній аудит включає планування процесу аудиту; збір, аналіз та оцінювання інформації; повідомлення результатів керівництву та перевірку виконання висловлених пропозицій і рекомендацій.
Планування аудиту, а також аналіз і оцінювання інформації в цілому дуже подібні до відповідних аспектів зовнішнього аудиту. Проте повідомлення результатів внутрішнього аудиту суттєво відрізняється від зовнішнього. Головна мета діяльності зовнішнього аудитора — висловлення думки щодо фінансових звітів підприємства. Результатом є складання аудиторського висновку, який адресується власникам підприємства, керівництву та зовнішнім зацікавленим користувачам. Мета діяльності внутрішнього аудитора — надати докази адекватності контролю та, де необхідно, гарантії того, що слабкі сторони контролю виявлені і розроблені відповідні заходи.
Тому повідомлення результатів та перевірка виконання мають суттєве значення для внутрішнього аудитора. Особлива увага приділяється процедурі пояснення суті проблеми керівництву та переконанню його в необхідності вжиття певних заходів.

Управління відділом внутрішнього аудиту. Звичайно, насамперед має бути створений такий відділ на підприємстві та призначено його керівника, який має офіційні повноваження на підставі наказу та посадової інструкції. Важливо підтримувати тісні взаємозв'язки із зовнішнім аудитором, щоб уникнути дублювання роботи у тих сферах контролю, де функції внутрішніх і зовнішніх аудиторів перетинаються. Внутрішні аудитори на підприємстві мають значні повноваження і є практично незалежними від апарату управління. Керівник відділу аудиту повинен докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити якість внутрішніх перевірок. Проте Стандартами внутрішнього аудиту рекомендується проводити зовнішню перевірку діяльності внутрішніх аудиторів кожні три роки. Можливими установами (органами), які компетентні проводити таку перевірку, є:
-    зовнішні аудитори;
-    вищі рівні внутрішнього аудиту в межах діяльності того самого підприємства;
-    зовнішні консультанти з питань управління;
-    внутрішні аудитори іншої організації (підприємства);
-    менеджери підприємства.


 

You have no rights to post comments