Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Моніторинг заходів контролю

Моніторинг заходів контролю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Моніторинг заходів контролю

Важливим обов'язком управлінського персоналу є визначення і дотримання внутрішнього контролю на безперервній основі. Моніторинг заходів контролю з боку управлінського персоналу включає перевірку його функціонування згідно з визначеними завданнями і цілями і внесення належних змін до нього відповідно до змін в обставинах. Моніторинг заходів контролю може включати такі види діяльності, як перевірка управлінським персоналом вчасності узгодження рахунків із банком, оцінювання внутрішніми аудиторами дотримання персоналом з продажу політики суб'єкта господарювання щодо контрактів з продажу, і нагляд юридичного відділу за дотриманням норм професійної етики або практики ведення бізнесу суб'єкта господарювання.
Моніторинг заходів контролю є процесом оцінювання якості процедур контролю за результатами їх реалізації. Він передбачає оцінювання структури та функціонування процедур контролю на своєчасній основі і вжиття необхідних виправних заходів. Моніторинг здійснюється задля забезпечення подальшої ефективності в реалізації заходів контролю. Наприклад, якщо не здійснювати моніторингу своєчасності та точності узгодження рахунків з банком, персонал, імовірно, припинить виконання цієї роботи. Моніторинг заходів контролю забезпечується безперервною діяльністю з моніторингу, окремими оцінками або ж поєднанням першого і другого підходів.
Безперервна діяльність з моніторингу є невід'ємною складовою звичайної регулярної діяльності суб'єкта господарювання і включає регулярне управління та нагляд. Менеджери з продажу, придбання, виробництва на рівні відділів і на корпоративному рівні постійно залучені до діяльності і можуть ставити питання щодо звітів, які суттєво відрізняються від їх поінформованості щодо цієї діяльності.
У багатьох суб'єктах господарювання внутрішні аудитори або персонал, який виконує подібні функції, робить свій внесок до діяльності з моніторингу заходів контролю суб'єкта господарювання через проведення окремих оцінок. Вони регулярно надають інформацію щодо функціонування внутрішнього контролю, зосереджуючи значну увагу на оцінці структури і на діяльності внутрішнього контролю. Вони передають інформацію щодо сильних і слабких сторін, дають рекомендації щодо вдосконалення внутрішнього контролю.
Діяльність з моніторингу може включати використання інформації, отриманої від зовнішніх сторін, яка може вказувати на наявність проблем, або висвітлювати певні сфери, які варто удосконалити. Клієнти неявно підтверджують дані виставлених рахунків через оплату своїх рахунків-фактур або оскарженням нарахованих сум. Крім того, регулятори також можуть обмінюватися інформацією з суб'єктом господарювання в питаннях, які впливають на функціонування внутрішнього контролю, наприклад, надаючи інформацію щодо перевірок, здійснених установою з регулювання банківської діяльності. У процесі моніторингу управлінський персонал може розглянути інформацію, пов'язану з внутрішнім контролем, яка була надана зовнішніми аудиторами.
Безперервний моніторинг в невеликих суб'єктах господарювання, очевидно, буде неформальним і здебільшого здійснюватиметься в межах загального управління діяльністю суб'єкта господарювання. Активна участь управлінського персоналу в діяльності часто дає змогу виявити суттєві відхилення від очікувань та неточності у фінансових даних, які призводять до заходів з виправлення ситуації і до контролю.


 

You have no rights to post comments