Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Процедури контролю

Процедури контролю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Процедури контролю

Функції контролю передбачають визначення політики і процедур, які допомагають забезпечити виконання вказівок управлінського персоналу, наприклад, необхідних заходів на подолання ризиків, які загрожують досягненню певних цілей суб'єкта господарювання. Діяльність із забезпечення контролю через інформаційні системи або системи ручного режиму мають різні цілі та функціональні рівні.
Загалом заходи із забезпечення контролю, доречні для аудиту, можуть бути визначені як політика та процедури, які передбачають таке:
а) Перевірка результатів діяльності. Такі процедури контролю включають перевірку та аналіз фактичних результатів діяльності порівняно з бюджетом, прогнозом та результатами діяльності попередніх періодів; розгляд і порівняння відповідних категорій даних — операційного або фінансового характеру, разом з аналізом зв'язку та заходів із вивчення певних причин та заходів для виправлення ситуації; порівняння внутрішніх даних із даними з зовнішніх джерел інформації; перевірку функціональності або результатів за певними видами діяльності, таких як перевірка кредитної діяльності (наприклад, схвалення та повернення кредитів) менеджером відділу споживчих кредитів банку відповідно до звітів, наданих відділеннями, регіонами, або звітів за видом кредитування.
б) Обробка інформації. Для перевірки точності, повноти та санкціонування операцій застосовуються різноманітні види процедур контролю. Двома широкими групами процедур контролю для систем інформації є загальні заходи контролю в системі інформаційних технологій і заходи контролю за прикладними програмами в системах інформаційних технологій. Заходи контролю за прикладними програмами стосуються обробки окремих прикладних завдань. Такі процедури контролю допомагають забезпечити санкціонування і повне й точне відображення та обробку здійснених операцій.
Заходи контролю за прикладними програмами включають перевірку точності записів, ведення і перевірку рахунків та перевірочних балансів, автоматизовані процедури контролю, такі як контрольна перевірка редагування і відстеження в ручному режимі повідомлень про виняткові ситуації.
Загальні заходи контролю в системі інформаційних технологій є політикою та процедурами, пов'язаними з численними прикладними завданнями і спрямованими на підтримку ефективного функціонування процедур контролю за прикладними програмами через забезпечення безперервної і належної роботи інформаційних систем. Загальні заходи контролю в системі інформаційних технологій, як правило, включають процедури контролю за функціонуванням комп'ютерної мережі; системи придбання програмного забезпечення, його зміни та обслуговування; забезпечення безпеки доступу; придбання, розроблення та обслуговування прикладних програм. Ці процедури контролю стосуються головного комп'ютера, міні-машин та середовищ кінцевого користувача. Прикладами таких загальних заходів контролю в системі інформаційних технологій є контроль за змінами в програмі, процедури контролю, що обмежують доступ до програм і даних, процедури контролю за впровадженням нових версій пакетів прикладного програмного забезпечення, процедури контролю за системним програмним забезпеченням, яке обмежує доступ або контролює використання утилітсистеми, які можуть внести зміни до фінансових даних або облікових записів, не залишаючи можливості їх відстеження в процесі аудиторської перевірки.
в) Фізичний контроль. Цей вид діяльності охоплює фізичну безпеку активів, у тому числі захист приміщень від несанкціонованого доступу до активів і бухгалтерських записів; санкціонування доступу до комп'ютерних програм та файлів із даними; періодичний підрахунок і порівняння з сумами, відображеними в контрольних записах (наприклад, порівняння результатів фізичної інвентаризації готівкових коштів, цінних паперів та запасів з обліковими записами). Міра, якою фізичний контроль, спрямований на запобігання крадіжки активів, пов'язаний з надійністю підготовки фінансових звітів, а отже і з аудитом, залежить від таких обставин, як міра доступності активів незаконному привласненню. Наприклад, ці процедури контролю, як правило, будуть недоречними в разі втрати запасів, яка виявляється після періодичної фізичної перевірки і відображається у фінансових звітах. Однак, якщо для фінансової звітності управлінський персонал цілком покладається на постійно поновлювані бухгалтерські записи, процедури контролю з фізичної безпеки будуть доречними для аудиту.
г)Розмежування обов'язків. Визначення обов'язків різних осіб щодо санкціонування операцій, відображення їх в обліку та збереження активів має на меті зменшити можливості для будь-якої особи здійснити та приховати помилки або шахрайство в процесі виконання своїх звичайних обов'язків. Приклади розмежування обов'язків включають звітування, перевірку та схвалення, узгодження, затвердження і контроль документів.
Деякі процедури контролю можуть залежати від існування належної політики вищого рівня, запровадженої управлінським персоналом або особами, наділеними повноваженнями найвищого управління. Наприклад, санкціонування процедур контролю може бути делегованим відповідно до встановлених рекомендацій, таких як критерії інвестиційної діяльності, установлені найвищим управлінським персоналом; і навпаки, незвичайні операції, такі як суттєве придбання або втрата прав власності, можуть вимагати спеціального схвалення на вищому рівні, у тому числі, у певних випадках, схвалення акціонерами.
Концепції, які лежать в основі процедур контролю в невеликих суб'єктах господарювання, очевидно будуть подібними до тих, які застосовують суб'єкти господарювання більшого розміру, але формалізація їх застосування буде різною. Далі для невеликих суб'єктів господарювання певні види заходів контролю можуть виявитися невідповідними через процедури, які застосовує управлінський персонал. Наприклад, якщо управлінський персонал залишає за собою повноваження схвалювати продаж у кредит, суттєві придбання або використання коштів за кредитними лініями, цей підхід може забезпечити сильний контроль за такими видами діяльності, зменшуючи, таким чином, або усуваючи взагалі необхідність забезпечити більш детальний контроль цих видів діяльності. Як виявляється, належне розмежування обов'язків часто створює труднощі для невеликих суб'єктів господарювання. Утім навіть компанії, у яких працює невеличкий персонал, можуть визначити обов'язки кожного працівника в такий спосіб, який забезпечить їх належне розмежування. Якщо ж це неможливо, можна застосувати нагляд управлінського персоналу за несумісними видами діяльності і в такий спосіб досягти цілей контролю.


 

You have no rights to post comments