Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Об'єкти аудиторських послуг

Об'єкти аудиторських послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Об'єкти аудиторських послуг

Об'єкти аудиторських послуг можна поділити на облікові та інформаційні.
Облікові об'єкти включають звітність підприємства, облікові регістри, інші об'єкти обліку. Ця група об'єктів обумовлюється наданням аудитором послуг, що безпосередньо стосуються облікового процесу на підприємстві. До таких послуг відносять ведення обліку та складання звітності, оглядові й операційні перевірки, трансформація звітності, консультації з облікових питань тощо.
Інформаційними об'єктами є будь-які об'єкти аудиторських послуг, що безпосередньо не пов'язані з обліковим процесом на підприємстві. Здебільшого до них входять питання загальноекономічного характеру або специфічні об'єкти. Питання загальноекономічного характеру можуть розглядатись при наданні аудитором консультаційних послуг даного характеру, проведенні експертиз, організації інформаційного забезпечення замовника (наприклад, оцінювання ефективності окремих видів операцій, визначення прогнозних показників діяльності підприємства). Специфічні об'єкти аудиторських послуг виникають, наприклад, при оцінюванні майна, де об'єктом буде майно підприємства, з метою визначення його вартості, виконанні завдання з оцінювання стану внутрішнього контролю на підприємстві, де об'єктом слугуватиме організаційна форма внутрішнього контролю, тощо.
Об'єкти аудиторських послуг безпосередньо визначають напрями роботи аудитора в кожному окремому випадку. Наприклад, підприємства використовують консультації аудиторів в основному для вирішення конкретних оперативних проблем, а саме:
-    консультації з усіх аспектів управління, організації праці й розроблення проектів щодо випуску продукції;
-    консультації щодо встановлення цін, ведення бухгалтерського обліку і фінансового планування;
-    консультації у сфері маркетингу;
-    консультації щодо юридичних питань;
-    роз'яснення законів та нормативних актів, у тому числі податкового законодавства;
-    використання комп'ютерних програм і комп'ютерів. Послуги з аналізу діяльності фірми переважно направлені на аналіз балансу підприємств, його статей — дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, частки заборгованості з виплати зарплати у складі кредиторської заборгованості, склад активів та пасивів тощо.


 

You have no rights to post comments