Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості організації і методики аудиту за спеціальними аудиторськими завданнями

Особливості організації і методики аудиту за спеціальними аудиторськими завданнями
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості організації і методики аудиту за спеціальними аудиторськими завданнями

Згідно З Міжнародним стандартом аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення» (далі — МСА 800) до спеціальних видів аудиту віднесено:
•    аудит фінансових звітів, складених відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку;
•    аудит конкретних рахунків, елементів рахунків або статей у фінансовому звіті;
•    аудит виконання контрактних угод;
•    аудит узагальненої фінансової звітності.

Аудиторська перевірка за спеціальним завданням проводиться з використанням методик і методів звичайної аудиторської перевірки, але з урахуванням особливостей об'єкта перевірки та поставлених перед аудитором завдань.
Перш ніж почати виконувати аудиторське завдання спеціального призначення, аудитор повинен переконатися, що угода із замовником визначає точний характер завдання, а також форму і зміст висновку, який буде наданий.
Аудитор мусить переглянути й оцінити висновки, зроблені на основі аудиторських доказів, отриманих під час виконання аудиторського завдання спеціального призначення, як підставу для висловлення думки.
МСА 800 визначено особливості підсумкового документа перевірки — аудиторського висновку за спеціальним завданням.
Якщо треба надати висновок у певній формі, аудитор повинен розглянути сутність і формулювання відповідного висновку і (за потреби) внести потрібні зміни згідно з вимогами МСА, змінивши формулювання або додавши окремий висновок.
До аудиторського висновку щодо фінансових звітів, складених відповідно до іншої всеохопної основи бухгалтерського обліку, треба включити твердження, яке зазначає застосовану концептуальну основу бухгалтерського обліку, або слід зробити посилання на примітку до фінансових звітів з такою інформацією. Думка повинна констатувати, чи складено фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до визначеної основи бухгалтерського обліку.
До аудиторського висновку стосовно компонента фінансових звітів слід включити твердження, яке вказує на основу бухгалтерського обліку, відповідно до якої цей компонент наданий, або посилання на угоду, яка визначає цю основу. Аудиторська думка повинна констатувати чи відповідає складений компонент визначеній основі бухгалтерського обліку в усіх суттєвих аспектах.
В аудиторському висновку щодо узагальнених фінансових звітів аудитору слід надати опис перевірених ним фінансових звітів, що стали підставою для складання узагальнених фінансових звітів. Якщо аудитор не висловив думки щодо фінансових звітів, на підставі яких складено узагальнені фінансові звіти, то він не повинен давати висновок щодо них.


 

You have no rights to post comments