Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація завершального етапу аудиторської перевірки

Організація завершального етапу аудиторської перевірки
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація завершального етапу аудиторської перевірки

Укінці аудиторської перевірки виокремлюють узагальнюючий завершальний етап, на якому на підставі попередньо зібраних аудиторських доказів складається Звіт про проведену аудиторську перевірку та аудиторський висновок (думка) про достовірність перевіреної звітності. Для цього аудитор повинен переглянути всі файли свого аудиторського досьє, визначити ступінь виконання записаних у плані та програмі аудиту аудиторських процедур, переконатися в обґрунтованості зроблених висновків, у підтвердженні їх належними аудиторськими доказами. За необхідності складається список підсумкових питань для обговорення з клієнтом, до якого зазвичай включають стислий виклад основних результатів перевірки, проблемні питання, попередні висновки аудитора, запропоновані остаточні поправки до звітності.
Підприємство мусить підтвердити спеціальним листом-поясненням, що аудитору було надано всю необхідну інформацію. Аудиторський висновок формулюється з урахуванням оцінки можливості подальшого функціонування підприємства, оцінки умовних зобов'язань, проведення аналітичного огляду та оцінювання подальших подій, які сталися після дати складання звітності, але до дати закінчення аудиторської перевірки. Ці події можуть суттєво вплинути на перевірену звітність (наприклад, банкрутство дебітора вимагає віднесення на витрати (збитки) підприємства його заборгованість) або на подальше функціонування підприємства (наприклад, стихійне лихо, яке сталося після закінчення звітного періоду і завдало значної шкоди підприємству).
Звіт і висновок за результатами аудиторської перевірки передається замовникові, аудиторське досьє здається до архіву аудиторської фірми.
Суттєвим питанням завершального етапу аудиту є остаточна калькуляція затрат на аудиторську перевірку та здійснення розрахунків клієнта й аудиторської фірми.
У зарубіжній практиці обов'язковим є присутність аудитора на загальних річних зборах акціонерів (власників). Такий досвід було б корисно запровадити і для вітчизняних підприємств.


 

You have no rights to post comments