Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Програма та процедури аудиту витрат діяльності

Програма та процедури аудиту витрат діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Програма та процедури аудиту витрат діяльності

Згідно З програмою аудиторської перевірки витрат вона може здійснюватися за такими послідовними етапами:
1.    Перевірка системи внутрішнього контролю за обліком витрат. Аудитор перевіряє:
•    ефективність системи внутрішнього контролю щодо виявлення і попередження нею помилок та інших порушень, зловживань у формуванні витрат діяльності підприємства;
•    достовірне відображення витрат у фінансовій звітності підприємства та у внутрішніх управлінських звітах;
•    забезпечення керівництва підприємства достовірною і своєчасною інформацією про витрати.

Аудит витрат передбачає такі процедури:
1.    Вивчення системи формування витрат та організації їх обліку (застосовані методи обліку витрат, порядок віднесення витрат на рахунки бухгалтерського обліку, порядок обліку прямих виробничих, загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових та інших витрат, застосовані облікові регістри, процедури контролю витрат, організація обліку витрату бухгалтерії).
2.    Визначення основних статей витрат, на які аудитор під час аудиту звертатиме більше уваги.
3.    Визначення незвичайних операцій, витрат значних сум, витрат у валюті.
4.    Перевірка первинних документів з обліку витрат та їх відповідності бухгалтерським записам.
5.    Перевірка правильності віднесення витрат на відповідні періоди (дотримання підприємством принципу відповідності витрат).
6.    Перевірка правильності віднесення витрат на відповідні рахунки обліку.
7.    Перевірка законності (санкціонованості відповідними посадовими особами) витрат.
8.    Перевірка результатів попередніх процедур на відповідність ведення обліку витрат установленим на підприємстві методам (методикам).
9.    Перевірка правильності ведення обліку витрат за різними видами діяльності та видами продукції.
10.    Перевірка правильності ведення обліку витрат, які за своєю суттю не можуть бути віднесеними на виробництво.
11.    Перевірка незвичайних операцій, нестандартних бухгалтерських записів.
12.    Перевірка обліку витрат майбутніх періодів.
13.    Перевірка правильності обліку нарахованого зносу необоротних активів (його віднесення на витрати).
14.    Перевірка первинних документів з обліку праці та її оплати й віднесення її на витрати.
15.    Перевірка правильності віднесення обов'язкових внесків соціального характеру на витрати.
16.    Перевірка правильності обліку транспортних витрат допоміжних виробництв та їх розподіл.
17.    Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут і відповідності порядку їх відображення встановленим методикам розподілу.
18.    Перевірка правильності формування собівартості готової продукції, собівартості її реалізації, обсягів незавершеного виробництва та відображення їх в обліку.
19.    Перевірка правильності оформлення орендних відносин та відображення їх в обліку.
20.    Перевірка правильності формування та обліку фінансових та інших витрат (витрат неопераційної діяльності).
21.    Перевірка правильності формування та обліку фінансових та інших витрат від надзвичайних подій.

У процесі підготовки плану та програми аудиту аудитор оцінює ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в економічного суб'єкта, й оцінює окремі її складові.


 

You have no rights to post comments