Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні джерела інформації для аудиту витрат

Основні джерела інформації для аудиту витрат
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні джерела інформації для аудиту витрат

Проводячи аудит витрат, необхідно керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», у якому визначені такі терміни, як елемент витрат, напрями витрат, нормальна потужність, об'єкт витрат, визнання витрат, склад витрат та розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності, та іншими нормативними актами.
Джерелами даних для аудиту витрат є:
1.    наказ про облікову політику;
2.    внутрішні нормативні документи стосовно формування та визначення витрат за їх видами;
3.    первинні документи з обліку витрат (накладні, вимоги, лімітно-забірні картки, акти, інвентаризаційні документи, наряди, змінні рапорти, калькуляції, розрахункові відомості);
4.    облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку витрат (журнали та відомості рахунків класів 2, 8 і 9);
5.    фінансова звітність та примітки до неї;
6.    інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, і розрахунків.

Джерелами інформації для формування аудиторських доказів у процесі аудиту витрат є також регістри бухгалтерського обліку: відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), картки за замовленнями, розрахункові таблиці (розподілу заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, послуг допоміжних виробництв, розрахунку амортизації основних засобів, зносу МШП), відомості розподілу загальновиробничих витрат, відомість зведеного обліку витрат на виробництво.


 

You have no rights to post comments