Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета то завдання аудиту витрат

Мета то завдання аудиту витрат
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета то завдання аудиту витрат

Метою аудиту витрат є перевірка обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва, від яких у кінцевому підсумку залежить рівень достовірності фінансового результату від реалізації виробленої продукції.
Перевіряючи витрати, треба документально підтвердити правильність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг), оскільки собівартість продукції — один з найважливіших облікових показників, що дає змогу оцінити ефективність використання в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) матеріальних і трудових витрат, рентабельність, прибутковість і фінансову стійкість підприємства.
Аудитор у процесі перевірки витрат підприємства, використовуючи критерії оцінки фінансової звітності, мусить установити:
•    повноту: чи справді всі реально понесені витрати відображені у звітності;
•    оцінку: правильність визначення витрат відповідно до прийнятої облікової політики підприємства;
•    правильність відображення: перевірка витрат щодо їх реальності і точності відображення, зокрема точність визначення витрат, що відносяться до поточного звітного періоду, у виробництві з циклом більше одного року тощо;
•    належність: чи всі відображені витрати належать даному підприємств));
•    законність: дотримання законів, інструкцій та інших нормативних документів щодо визначення та відображення витрат;
•    достовірність: відповідність показників витрат первинним документам;
•    постійність: постійність методів визначення витрат протягом звітного періоду;
•    відповідність: віднесення витрат до відповідного звітного періоду, в якому їх було здійснено.


 

You have no rights to post comments