Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні джерела інформації для аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості

Основні джерела інформації для аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні джерела інформації для аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості

Джерелами інформації для аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості є:
1.    Наказ про облікову політику підприємства.
2.    Реєстраційні документи платників податків, обов'язкових внесків із соціального страхування та інших обов'язкових платежів.
3.    Установчі документи, реєстри акціонерів, учасників, документи (протоколи тощо) загальних зборів акціонерів, засновників, учасників.
4.    Кредитні договори з банками.
5.    Векселі, облігації та документи про їх використання.
6.    Договори на цільове фінансування та цільове надходження коштів.
7.    Документи оформлення відстрочених податкових та інших зобов'язань і дебіторської заборгованості.
8.    Регістри аналітичного і синтетичного обліку, первинні бухгалтерські документи.
9.    Договори оренди, договори з постачальниками (договори поставок) та договори з підрядчиками (підрядні договори на виконання будівельних, монтажних робіт та надання різних послуг, договори з покупцями та замовниками, договори з навчальними закладами, договори з наймачами квартир, договори з батьками дітей за відвідання дитячих закладів та інші договори).
10.    Форми фінансової і податкової звітності.
11.    П(С)БО 11 «Зобов'язання».
12.    П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
13.    Матеріали інвентаризацій розрахунків.
14.    Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, і розрахунків.

До джерел інформації для перевірки заборгованості слід також відносити: договори постачання продукції (робіт, послуг), акти звіряння розрахунків, протоколи про залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, векселі, копії платіжних документів, книга придбання, книга продажу, облікові регістри (відомості, журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а також первинні документи й облікові регістри з обліку розрахунків із постачальниками, різноманітними кредиторами, розрахунки за претензіями, відшкодування матеріального збитку.


 

You have no rights to post comments