Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості

Мета та завдання аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості

У складі джерел коштів підприємства досить значною є частка позикових коштів, у тому числі дебіторська і кредиторська заборгованість (зобов'язання). Тому аудитору необхідно вивчати, перевіряти їх склад і структуру.
Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що забезпечують економічні вигоди.
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.
Мета аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості — установлення достовірності первинних даних щодо їх формування, повноти і своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення їх обліку відповідно до нормативних документів та облікової політики, достовірності відображення у звітності підприємства.
Завдання аудиту заборгованості — перевірка законності її виникнення і своєчасності погашення, правильності обліку розрахунків і заходи, спрямовані на недопущення виникнення незаконної заборгованості.
При проведенні аудиту зобов'язань і дебіторської заборгованості мають бути вирішені такі завдання:
•    перевірка реальності існування зобов'язань і дебіторської заборгованості на певну дату;
•    перевірка права власності та правильності оцінювання заборгованості;
•    перевірка правильності документального оформлення зобов'язань і дебіторської заборгованості;
•    установлення причин і строків утворення заборгованості;
•    перевірка наявності прострочених зобов'язань і дебіторської заборгованості;
•    вивчення стану заборгованості, за якою минув термін позовної давності;
•    перевірка правильності списання заборгованості, термін позовної давності якої минув;
•    перевірка правильності та обґрунтованості відображення в обліку списаної заборгованості;
•    перевірка правильності та достовірності відображення інформації про зобов'язання та дебіторську заборгованість у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.


 

You have no rights to post comments