Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аудиту праці та її оплати

Мета та завдання аудиту праці та її оплати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аудиту праці та її оплати

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє суттєву роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, оскільки пов'язаний з обробкою великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує чимало часу.
Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.
Головне завдання аудиту оплати праці — перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і правильності ведення бухгалтерського обліку з оплати праці.
Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати праці та її оплати є:
-    підтвердження достовірності нарахувань та виплат працівникам;
-    установлення законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат працівникам;
-    аналіз впливу різних факторів на показник продуктивності праці;
-    перевірка стану організації аналітичного обліку розрахунків з оплати праці і взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку;
-    оцінка заходів, яких вживає адміністрація для своєчасного стягнення заборгованості працівників;
-    перевірка стану нормування праці;
-    дотримання посадових окладів згідно з затвердженим штатним розписом і тарифними ставками;
-    дотримання трудової дисципліни;
-    перевірка достовірності трудових показників у звітності;
-    перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості реалізованої продукції;
-    вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та за звітними періодами;
-    перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати праці.

Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинен перевірити:
-    наявність і відповідність законодавству первинних документів з обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;
-    відповідність показників аналітичного обліку із записами в Головній книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату.

Перевіряючи використання фонду оплати праці, аудитор повинен перевірити:
-    дотримання встановлених штатним розписом посадових окладів працівників підприємства;
-    своєчасність їхньої індексації з урахуванням підвищення цін в умовах інфляції;
-    чи затверджений штатний розпис правлінням або зборами акціонерів, засновників;
-    правильність оплати за відрядними відпустками робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт;
-    правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого положення довільно-вольовим діям керівника).


 

You have no rights to post comments