Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Програма та процедури аудиту запасів

Програма та процедури аудиту запасів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Програма та процедури аудиту запасів

Перевірка обліку операцій із запасами підприємства включає дослідження стану збереження матеріальних цінностей, нормування витрат та оприбуткування, правильності оцінювання покупних матеріальних цінностей, використання запасів на виробництві, перевірка операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами (далі — МШП). Основна мета перевірки — установлення законності, достовірності та доцільності операцій з матеріалами, правильності їх відображення в обліку.
У процесі аудиту запасів використовуються такі аудиторські процедури:
1.    Одержання документів та іншої інформації від замовника.
2.    Ознайомлення з організацією складського та бухгалтерського обліку запасів.
3.    Перевірка первинних документів з надходження запасів та його відображення в регістрах аналітичного і синтетичного обліку.
4.    Перевірка формування фактичної собівартості запасів (їх оцінки).
5.    Перевірка використання запасів у виробництві, на інші потреби та відображення цих операцій в обліку.
6.    Перевірка операцій з реалізації запасів.
7.    Перевірка документів з інвентаризації запасів та відображення її результатів в обліку.
8.    Перевірка оцінювання запасів на дату балансу.
9.    Перевірка правильності відображення в обліку податку на додану вартість при придбанні та реалізації (вибутті на сторону) запасів.
10.    Перевірка документів аналітичного, синтетичного обліку, Головної книги і фінансової звітності на відповідність і достовірність інформації про запаси.

У процесі перевірки визначають, чи за всіма видами виробничих запасів розроблені норми запасів, чи вони переглядаються у разі зміни умов виробництва і постачання, хто несе відповідальність за стан нормування запасів. Під час аудиту виробничих запасів аналізується наявність і якість норм запасу матеріалів з урахуванням їх потреби на виробничу програму згідно з установленими нормами витрат, умовами постачання, розрахованим страховим запасом, при необхідності мінімізації запасів. Аналізується якість норм витрат виробничих запасів, які, зокрема, можуть складатися розрахунковим методом, з використанням карт розкрою матеріалу, іншими методами. У процесі перевірки визначають, чи по всіх видах виробничих запасів розроблені норми запасів, чи вони переглядаються у разі зміни умов виробництва і постачання, хто несе відповідальність за стан нормування запасів.
Ураховуючи завдання щодо контролю за наявністю і зберіганням матеріальних запасів, правильністю відображення даних про наявність і рух матеріальних цінностей у бухгалтерському обліку і звітності, необхідно з'ясувати:
•    яка первинна документація використовується на підприємстві, чи відповідає вона формам, затвердженим у встановленому порядку;
•    чи зберігається на підприємстві порядок оформлення доручень на отримання матеріалів зі складу постачальника і транспортної організації;
•    чи здійснюється контроль за зберіганням і використанням доручень та їх списанням на підприємстві;
•    чи встановлено контроль на складі, у бухгалтерії за правильністю і своєчасністю оприбуткування вантажів на підставі прибуткових документів;
•    чи приймаються на тимчасове відповідальне зберігання окремі партії матеріальних запасів, які перебувають у процесі лабораторного випробування;
•    чи встановлено на підприємстві порядок оформлення відповідними документами внутрішнього переміщення матеріальних запасів;
•    чи відпускаються матеріальні запаси у виробництво за вагою, рахунком, згідно з документами внутрішнього переміщення;
•    чи зберігається на підприємстві встановлений порядок оформлення операцій щодо відпущення матеріальних запасів на підставі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних;
•    чи вжито заходів для забезпечення контролю за зберіганням матеріальних цінностей. Для цього необхідно встановити, чи призначені наказом керівника по підприємству матеріально відповідальні особи, які відповідають за зберігання матеріальних цінностей, чи укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність;
•    чи створені умови матеріально відповідальним особам для забезпечення зберігання матеріальних запасів, чи є приміщення, де зберігаються матеріальні запаси, шафи, сейфи тощо;
•    чи обладнані приміщення пожежно-охоронною сигналізацією;
•    чи організовано порядок вивезення матеріальних запасів з території підприємства;
•    чи призначена наказом керівника підприємства постійно діюча комісія для проведення перевірки зберігання і списання матеріальних запасів;
•    чи проводяться на підприємстві інвентаризація і вибіркові перевірки за зберіганням матеріальних запасів, чи оформлені їх результати; яких заходів ужито до винних у разі виявлення нестачі матеріальних запасів, у якому стані перебувають ваговимірювальні прилади.


 

You have no rights to post comments