Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості аудиту грошових коштів в іноземній валюті

Особливості аудиту грошових коштів в іноземній валюті
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості аудиту грошових коштів в іноземній валюті

При здійсненні аудиту наявності та руху коштів в іноземній валюті основними нормативними документами, якими керується аудитор, є:
-    інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»;
-    Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;
-    П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Основною особливістю щодо мети аудиту операцій в іноземній валюті є перевірка правильності перерахунку іноземної валюти в національну за курсом, визначеним НБУ згідно з установленими нормами, та перевірка визначення курсових різниць.
Крім того, оскільки головним каналом руху готівкової іноземної валюти є видача коштів на закордонні відрядження, перевіряється наявність розпорядчих документів та правильність складання авансових звітів, відповідність сум зазначених у них даним виправдовувальних та розпорядчих документів, а також правильність арифметичних дій по них, з урахуванням специфіки подання виправдовувальних документів щодо витрат за кордоном. При цьому аудитор повинен керуватися нормами здійснення та відображення витрат на закордонні відрядження.
Аудитору необхідно з'ясувати, у якій кількості, які і в яких валютах має підприємство рахунки в іноземній валюті, а також правильність відкриття валютних рахунків згідно з законодавством і після цього, згідно з установленими процедурами перевірки безготівкових коштів, починає перевірку руху коштів за кожним із них.
Як і в аудиті касових операцій, особливістю аудиту операцій по рахунках в іноземній валюті є необхідність простежити правильність відображення в обліку курсових різниць та правильність паралельного обліку в різних валютах.
Слід зазначити, що з боку держави контроль за валютними операціями підприємств проводиться через банки, що їх обслуговують. Саме вони через зарахування всіх валютних надходжень на транзитний валютний рахунок проводять розподіл валютної виручки та продаж відповідної її частини. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку проводиться за цільовим призначенням за умови наявності зовнішньоекономічного контракту і контролюється установами банків.
Облік продажу та купівлі іноземної валюти в банку ведеться підприємствами на рахунку «Інші кошти» субрахунку «Кошти в дорозі».
При перевірці операцій з іноземною валютою аудитором з'ясовується:
-    необхідність, законність, достовірність та доцільність придбання чи продажу валюти;
-    умови придбання (продажу);
-    повноту відображення витрат на придбання валюти (комісійний збір до Пенсійного фонду);
-    правильність документального оформлення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку;
-    правильність складання кореспонденції рахунків, визначення результатів від продажу або купівлі іноземної валюти;
-    правильність віднесення на валові витрати чи доходи сум, якими оперують у процесі купівлі-продажу іноземної валюти, а також правильність визначення балансової вартості іноземних валют.

У разі необхідності аудитор може проводити взаємозвірку з банківськими установами, а також перевіряти достовірність документів, що підтверджують рух валютних коштів та договори зовнішньоекономічного призначення.
Перевіряючи операції в іноземній валюті, аудитор повинен знати, що вартість майна і зобов'язань, виражена в іноземній валюті, для відображення в обліку підлягає перерахунку в гривні за курсом НБУ на певну дату. Аудитор також повинен перевірити правильність відображення в обліку курсових і сумових різниць, повноту і своєчасність зарахування валютної виручки організацій-експортерів, для чого її суму порівнюють з вартістю експорту товарів.
Перевіряється правильність заповнення довідки про проведення декларування цінностей, доходів, майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами, декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і перебувають за її межами.
На завершення встановлюється правильність відображення в облікових регістрах валютних операцій. Для цього за допомогою прийомів документальної перевірки і зіставлення записів в облікових регістрах за рахунком 31 з даними облікових регістрів за рахунками обліку матеріальних цінностей, витрат, розрахунків з'ясовується зміст зроблених кореспонденцій рахунків, їх відповідність вимогам нормативних документів. Виявлені помилки аудитор реєструє в робочих документах.
Типові помилки щодо операцій з іноземною валютою:
-    відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операцій, чи оформлення їх невідповідним чином;
-    відсутність додатків до платіжних документів, які є підставою для здійснення операції;
-    перерахування авансів за безтоварними чеками, без попереднього оформлення угоди і за іншими сумнівними операціями;
-    невідповідність даних у платіжних документах даним виписки банку;
-    некоректна кореспонденція рахунків з обліку банківських операцій, а також валютних операцій;
-    неповне зарахування на банківські рахунки валютної виручки за експортними операціями;
-    неправильний перерахунок курсу іноземної валюти в гривні за валютними операціями;
-    порушення строків виконання зобов'язань за контрактами, у рахунок виконання яких підприємством здійснювалися авансові платежі за кордон у валюті.


 

You have no rights to post comments