Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація і методика аудиту інших необоротних активів

Організація і методика аудиту інших необоротних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація і методика аудиту інших необоротних активів

Під час аудиту інших необоротних активів слід зважати на те, що до них відносять довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, негативний гудвіл.
До довгострокової належить заборгованість з фізичними та юридичними особами, яка не виникає у процесі нормального операційного циклу і з терміном погашення після дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому перевіряється, чи ведеться аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення. Необхідно звернути увагу на правильність відображення чистих інвестицій орендодавця у фінансову оренду, визначених згідно з П(С)БО 14 «Оренда», а також обліку векселів, отриманих як забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.
До відстрочених податкових активів відносять суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах. Перевіряється правильність відображення сум перевищення податку на прибуток, що розрахований згідно з податковим законодавством і підлягає перерахуванню до бюджету, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у звітному періоді відповідно до Національних П(С)БО. Необхідно звернути увагу на правильність відображення (збільшення, зменшення) цього показника в окремих звітних періодах згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Аналітичний облік таких активів ведеться за їх видами.
До негативного гудвілу відносять перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання. Перевіряючи облік операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств».


 

You have no rights to post comments