Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація і методика аудиту капітальних інвестицій та незавершеного будівництва

Організація і методика аудиту капітальних інвестицій та незавершеного будівництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація і методика аудиту капітальних інвестицій та незавершеного будівництва

Під час проведення аудиту капітальних інвестицій насамперед треба взяти до уваги, що до капітальних інвестицій належать витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. При цьому перевіряється правильність віднесення їх до відповідних класифікаційних груп: капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, формування основного стада. Визначається правильність формування первісної вартості об'єктів, віднесення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту, первісної вартості об'єкта або інших джерел фінансування. Перевіряється правильність обліку устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, а також авансові платежі для фінансування будівництва.
Вивчення операцій з капітальних вкладень проводиться на підставі затверджених титульних списків, кошторисів, технічної документації та укладених договорів з підприємствами-поста-чальниками. Аудитори встановлюють законність та обґрунтованість витрат із капітальних вкладень, з'ясовують, чи відповідають вони чинній затвердженій технічній документації і джерелам фінансування. Під час вивчення операцій з капітальними вкладеннями важливо розподілити їх на капітальні вкладення, які виконуються підрядним методом, і капітальні вкладення, які виконуються господарським способом. Необхідно перевірити, чи правильно укладені договори з підрядними організаціями, чи правильно визначається обсяг виконаних робіт з проміжних актів і якість цих робіт. Крім того, аудитору треба звернути увагу на об'єкти, які при введенні в експлуатацію потребують монтажу, оскільки існує можливість невключения вартості монтажу до балансової вартості введених основних засобів, що, у свою чергу, призводить до викривлень фінансових результатів діяльності підприємства.
Перевіряється наявність аналітичного обліку необоротних активів за їх видами, а також за окремими об'єктами, своєчасність і комплектність введення їх в експлуатацію.
Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються в складі цільового фінансування із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість повинен зменшити капітальні інвестиції за рахунок цільового фінансування. Пайовик відображає передані забудовникові кошти у складі розрахунків, а при одержанні оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта на відповідну частку збудованого об'єкта відображає ці витрати у складі капітальних інвестицій.


 

You have no rights to post comments