Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аудиту необоротних активів

Мета та завдання аудиту необоротних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аудиту необоротних активів

Проведення аудиту необоротних активів є відповідальним етапом аудиту діяльності підприємства взагалі, що зумовлено складністю та важливістю обліку складових таких активів, їх значним впливом на фінансові показники підприємства.
Мета аудиту необоротних активів полягає в одержанні належних і достатніх аудиторських доказів про те, що їх облік відповідає законодавчим і нормативним вимогам, а інформація про них у фінансовій і податковій звітності є достовірною в усіх суттєвих аспектах.
Завдання аудиту необоротних активів полягають у перевірці:
•    реальності існування необоротних активів на певну дату;
•    права власності на них;
•    правильності документального оформлення їх надходження, використання та вибуття;
•    правильності ведення аналітичного і синтетичного обліку;
•    наявності контролю за збереженням і ефективністю використання об'єктів;
•    правильності оцінювання об'єктів;
•    правильності нарахування їх амортизації;
•    законності і правильності відображення в обліку операцій з необоротними активами;
•    правильності і достовірності подання інформації про необоротні активи у фінансовій звітності;
•    правильності і достовірності подання інформації про необоротні активи в податковій звітності.

Визначаючи джерела інформації, треба пам'ятати, що до них насамперед відносять законодавчі акти, нормативно-інструктивні документи директивних органів, у тому числі стандарти аудиту, П(С)БО та інші документи, які складають законодавчо-нормативну базу проведення аудиту.


 

You have no rights to post comments