Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні джерело інформації для аудиту власного капіталу

Основні джерело інформації для аудиту власного капіталу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні джерело інформації для аудиту власного капіталу

Джерелами інформації для аудиту операцій із власним (статутним) капіталом є:
1.    наказ про облікову політику підприємства;
2.    документи, що підтверджують право власності на майно і кошти, що становлять внесок до статутного (пайового) капіталу: свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо;
3.    організаційні документи: свідоцтво про державну реєстрацію; накази та розпорядження; протоколи про результати закритого перепису, про підсумки торгів, зборів засновників або акціонерів; довідки про взяття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органах статистики та відповідних відділеннях позабюджетних фондів; ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством; патент для суб'єктів малого підприємництва; протоколи зборів засновників, акціонерів; реєстр акціонерів для акціонерних товариств; накази, розпорядження та внутрішні положення;
4.    первинні документи з обліку статутного (пайового) капіталу: статут, установчий договір, накази, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо; виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна, поданого як внесок у статутний капітал;
5.    облікові регістри з формування додаткового капіталу, резервного капіталу, прибутків (збитків);
6.    облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку власного капіталу;
7.    акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
8.    Звіт про власний капітал.

При цьому аудитор повинен керуватися нормами таких основних законодавчих актів:
•    Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
•    Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
•    Закону України «Про господарські товариства»;
•    «Порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств і інформації про їх випуск» з урахуванням змін та доповнень;
•    П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»;
•    П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»;
•    П(С)БО 17 «Податки на прибуток»;
•    П(С)БО 6 «Виправлення помилок»;
•    Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій;
•    Інструкцією «Про застосування планів рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій»;
•    Господарським кодексом України.


 

You have no rights to post comments