Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Становлення міжнародних організацій аудиту

Становлення міжнародних організацій аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Становлення міжнародних організацій аудиту

Розвиток та становлення аудиторського руху супроводжувався створенням професійних організацій, які діють по всьому світі.
В США аудиторські організації є найбільш чисельними. Структуру даних організацій можна зобразити таким чином:
1)  американський інститут присяжних бухгалтерів;
2)  аудиторські спілки штатів;
3)   інститут внутрішніх аудиторів;
4)   інші організації (аудитори ЕОМ, викладачі аудиту та ін.).
Розглянемо коротко призначення та функції вказаних організацій.
Завданням Інституту присяжних бухгалтерів (АІСРА) є допомога та підтримка своїх членів, а також здійснення контролю за якістю послуг, які надають члени спілки. На сьогоднішній день спілка нараховує близько 600 тис. професіоналів, які мають звання "присяжний бухгалтер" (СРА). АІСРА надає своїм членам широке коло послуг, в тому числі можливість продовження професійної освіти, технічна допомога в бухгалтерській і аудиторській діяльності, аудиторські нормативи, допомога в організації аудиторської практики. Члени АІСРА прийняли десять постанов під загальною назвою "Загальноприйняті стандарти аудиторської діяльності" - скорочено GAAS. Дев'ять із них були затверджені в 1948 р. і з того часу суттєво не змінювались. Керівництво АІСРА - Рада директорів - складається з 21 особи. Рішення у формі технічних і етичних стандартів приймаються вищими технічними комісіями, утвореними з числа членів Інституту, які працюють в промисловості, урядових організаціях і освіті. Зокрема, комітет з аудиторських послуг розробляє постанови з аудиторських стандартів, аудиторські роз'яснення, правила професійної поведінки, тощо. Інститут щомісячно видає два журнали: "Journal of Accountancy" і "The Tax Adriser", а також різну методичну літературу. Екзаменаційна комісія Інституту один раз в півроку проводить екзамен на звання СРА за ліцензійним законодавством 50 штатів.
Крім членства в Американському інституті присяжних бухгалтерів більшість "присяжних бухгалтерів" входить у спілки СРА штатів. Вказані спілки пропонують своїм членам курси підвищення кваліфікації, забезпечують їх консультаціями, видають професійні журнали, слідкують за виконанням професійних технічних і етичних стандартів.
Ще однією впливовою аудиторською структурою є Інститут внутрішніх аудиторів (ПА), який був заснований в 1941 р. для підвищення професійних знань внутрішніх аудиторів. Дана організація має більш як 180 відділень в різних країнах світу і налічує більше 32 тис. чоловік. Інститут внутрішніх аудиторів випускає професійний журнал "The Internal Auditor", проводить учбові семінари, конференції, видає науково-методичну літературу. В його компетенцію входить також присвоєння звання "присяжний внутрішній аудитор" (СІА).
Крім вказаних організацій, в США діють й інші аудиторські структури, які однак є невеликими за розмірами і об'єднують бухгалтерів-аудиторів за вузькими спеціалізаціями: комп'ютерні, страхові, банківські та інші аудитори. Члени АІСРА, що займаються викладацькою діяльністю, створили Аудиторську секцію, яка видає журнал "Auditing: A Journal of Practice and Theory".
У Європі в різних країнах також діє розгалужена сітка аудиторських організацій. В Німеччині аудиторська діяльність здійснюється відповідно до закону про професійний статут аудиторів від 24 липня 1961 р. в редакції від 5 листопада 1975 р. В Німеччині аудиторськими організаціями можуть бути визнані підприємства з різними формами власності. Основною умовою до визнання таких підприємств аудиторськими фірмами є вимога щодо обов'язковості членів правління і компаньйонів бути ліцензованими аудиторами. Процедура визнання компанії в якості аудиторського товариства здійснюється Верховною адміністрацією Федеральної землі, на території якої знаходиться резиденція компанії. Для вирішення завдань професійного самоуправління аудиторів сформована Палата аудиторів, яка має 7 представництв у федеральних землях. Діяльність
Палати і її компетенція розповсюджується на всю територію Німеччини.
Більш складну структуру мають аудиторські організації Франції, оскільки їхня діяльність в цій країні здійснюється згідно з Декретом від 12 серпня 1969 р. і Постановою уряду від 24 січня 1994 р. Головним координатором роботи в цьому напрямку є Національна компанія за рахунками (в подальшому - Компанія)
Головна мета діяльності Компанії - контроль за правильним здійсненням аудиторами своєї професійної діяльності. Компанія складається з двох рівнів. На регіональному рівні організацією і регулюванням професійної діяльності займаються регіональні компанії, які складаються з професіональних аудиторів. Вони працюють у взаємодії з регіональними комісіями і регіональними судовими палатами. На національному рівні Національна компанія взаємодіє з Національною комісією і Національною дисциплінарною палатою.
Регіональна компанія об'єднує всіх аудиторів, які відносяться до адміністративних центрів кожного апеляційного суду. Регіональна компанія управляється Регіональною Радою, що обирається на 4 роки чисельністю від 6 до 26 членів.
Національна Компанія об'єднує всіх аудиторів, занесених в реєстр. Вона управляється Національною Радою, яка складається з делегатів регіональних компаній при представництві 1 делегат від 150 членів. В Національній Раді вибирається на два роки Бюро. Бюро виконує такі задачі: проведення технічних досліджень, консультацій, публікацій; підготовка кадрів; забезпечення відносин з парламентом; щійснення міжнародних відносин.
Національна Рада виробляє Доктрину аудиторської діяльності. Доктрина містить норми з коментарями і технічну інформацію, в склад якої входять циркуляри, енциклопедія бухгалтерських ревізій, довідник спеціалізованого контролю, енциклопедія юридичних робіт.
Національна компанія організовує проведення екзамені в на сертифікат аудитора, до проведення якого залучаються як члени Компанії, так і представники державних фінансових органів та викладачі вищих учбових закладів. Обов'язковою умовою допуску до участі в екзамені є 15 років практичного стажу за спеціальністю. Після успішної здачі екзамену організовується трьохрічне стажування претендента під керівництвом аудитора, призначеного регіональною Радою. І тільки після представлення звіту керівника про стажування Президентом регіональної Ради видається свідоцтво.
Участь державних структур у регулюванні аудиторської діяльності проявляється таким чином: здійснюється процедура занесення аудиторів в реєстр; здійснюється розгляд дисциплінарних справ; відвід або усунення від посади аудитора проводиться на запит Прокурора Республіки або Комісії з біржових операцій; за вимогою Міністерства юстиції Національна Рада Компанії скликається в обов'язковому порядку; за вимогою генерального Прокурора Регіональна Рада Компанії також скликається в обов'язковому порядку.
У Швеції простіша структура керування аудиторською діяльністю. У зв'язку з вступом Швеції з 1 січня 1995 р. в Європейський Союз, були прийняті нові законодавчі акти стосовно аудиторської діяльності, які стали наближеними до норм і стандартів держав ЄС. Це закон "Про аудиторів", прийнятий рішенням Риксдагу 18 травня 1995 p., постанова Уряду Швеції "Про аудиторів" і постанову Уряду Швеції з інструкцією Комісії з аудиторської діяльності, прийняті 1 червня 1995 р.
Основним органом з аудиторської діяльності в Швеції є комісія з аудиторської діяльності (КАД).Вона вирішує питання, пов'язані з атестацією і ліцензуванням аудиторської діяльності, веде реєстр аудиторів, здійснює нагляд за аудиторською діяльністю, розглядає питання про дисциплінарні заходи. Атестація аудиторів не передбачає наявності такого тривалого періоду роботи за спеціальністю і необхідності проходження стажування як у Франції, проте екзамен проводиться на такому ж високому рівні. В цій країні працює біля 5000 уповноважених і затверджених аудиторів, біля 10000 помічників аудитора і біля 3000 внутрішніх аудиторів.
Одним із найстаріших учбових закладів в світі вважається інститут Дипломованих Бухгалтерів Шотландії. Він перший ввів поняття "дипломований бухгалтер" і ще в 1854 р. отримав Королівський Диплом, який підтверджує статус інституту. З 1954 р. всі випускники вказаного учбового закладу отримують кваліфікацію дипломованого бухгалтера, тобто мають право підписувати аудиторські висновки. Інститут організовує курси підвищення кваліфікації, на яких розглядаються зміни законодавчої бази і практики ведення бізнесу.


 

You have no rights to post comments