Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.

Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.

Одним із кульмінаційних моментів у розвитку російського суспільства на початку XX ст. була зміна державного устрою в Російській імперії в результаті переходу влади до рук більшовиків у жовтні 1917 р.
Із 1917 р. по 1921 р. існувало дві тенденції щодо того, яким повинен бути бухгалтерський облік у новоствореному соціалістичному суспільстві:
1.   Новаторська — пов'язана з ліквідацією єдиного грошового вимірника.
2.   Консервативно-традиційна — ведення обліку так, як його вели до революції.
Спочатку переважила перша тенденція. Вже 5 грудня 1917 р. була створена колегія Комісаріату державного контролю, завданням якої було:
-    здійснювати сумарний облік всіх грошових засобів і уречевленого майна;
-    складання річних бухгалтерських звітів про доходи і витрати республіки;
-    організація статистики народного господарства.
Центральна бухгалтерія повинна була складати на кінець звітного періоду генеральний баланс і звіт для подання на затвердження Всеросійського з'їзду Рад робітничо-селянських і солдатських депутатів. Ці утопічні ідеї не були реалізовані на практиці.
У травні 1918 р. всі державні, в тому числі й недавно націоналізовані підприємства, отримали вказівку вести рахунки і зберігати готівку в Державному банку, а всі угоди укладати за допомогою чеків або шляхом занесення до книг.
13 липня 1918 р. ЦВК РРФСР видав Основні положення з обліку майна1. Текст цих Положень підготував О.М. Ґалаґан, який навчався в Італії з лютого 1884 р., він запропонував ввести грошову оцінку всіх видів майна, яку необхідно здійснювати за ринковими цінами на момент інвентаризації; якщо ж комісія не виявить таких, що оцінюються за ринковими цінами, то можлива оцінка за собівартістю. Хоча на той момент в умовах повного безладу встановити поточні ринкові ціни чи розрахувати собівартість було нереальним, проте О.М. Ґалаґану вдалося ввести в облік грошовий вимірник.
Однак в країні утвердилася теорія про необхідність прямого управління з центру всіма її ресурсами. Причому таке управління, на думку прихильників ідеї централізації, необхідно було здійснювати не на основі сумнівного грошового вимірника, а за допомогою справжнього - натурального вимірника.
Гроші поступово зникали з економічного обігу в країні. Економісти вели пошук досконаліших, на їх думку, вимірників. Залежно від поглядів на цю проблему сформувалося три напрямки:
1)  романтики;
2)  натуралісти;
3)  реалісти.
Романтики вважали, що новим вимірником можуть бути:
1) трудові - трудогодина, трудодень. Кожен робітник повинен був отримувати книжку, в якій йому записували би відпрацьовану кількість трудових одиниць - тредів. На основі такої книжки він мав вести рахунки за продані йому товари, надані послуги. Висувалася ідеї щодо зведення конкретної праці до абстрактної. Для цього пропонували видавати спеціальні каталоги з коефіцієнтами редукції;
2)  енергетичні - в основу єдиного вимірника повинні бути покладені витрати умовної, базової одиниці енергії (ерг.);
3)  предметні - умовні одиниці, що виражають величину втіленої в предметі кількості сировини і засобів праці.
Натуралісти розглядали бухгалтерський облік як матеріальний, натуралістичний.
Реалісти, враховуючи зростання інфляції в країні, виступали за переоцінку статей балансу на основі індексу цін. Тверді реалісти вважали, що всі цінності доцільно відображати за тими цінами, які склалися на момент здійснення факту господарського життя.
Романтики і натуралісти вважали подвійну бухгалтерію не придатною для ведення господарства взагалі. На їх думку, бухгалтерський облік потрібно замінити на технічний облік - на підприємстві та економічний облік — у главках, де на основі отриманих результатів роботи підприємств оцінюють їх вигідність, визначають народногосподарську ефективність.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments