Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Позитивізм в обліку: англомовний світ

Позитивізм в обліку: англомовний світ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Позитивізм в обліку: англомовний світ

Бухгалтери англомовних країн (Англія, США) ігнорували наукові основи бухгалтерського обліку, розглядали його виключно як практичну діяльність - просте збирання та групування звітних даних. Цей напрямок в поглядах на облік отримав назву позитивізму. Його прихильники були переконані, що кожна фірма самостійно встановлює правила організації, вибирає методи ведення бухгалтерського обліку. При цьому відповідальність за організацію облікового процесу на підприємстві несе не головний бухгалтер а управляючий.
Представники англо-американської школи значну увагу надавали оперативності отримання інформації, ш використання облікової інформації для потреб управлінь підприємством. Бухгалтер один раз в місяць за аналітичними регістрами, які вели на місцях оперативні працівники, заповнював журнал, заносив місячні обороти за рахунками головної книги. З Англії поширилася на решту світу персоналізація рахунків - інтерпретація кожного рахунку як екрану, за допомогою якого спостерігають за поведінкою службовців (товари - комірник, каса - касир, основні засоби - комендант).
Найвідомішим економістом-бухгалтером того часу був Л.Р. Діксі. Він зробив революційний переворот у бухгалтерській думці, розглядаючи баланс як засіб розрахунку прибутку, а не як прийом перевірки правильності рознесення записів у Головній книзі. Такий погляд був зумовлений особливостями економічного розвитку Англії кінця XIX – початку XX ст., коли поширення набувають акціонерні товариства і виникає потреба у виплаті за рахунок прибутку дивідендів. Утворення акціонерних товариств сприяло також поширенню такого бухгалтерського прийому як амортизація. Нарахування амортизації зменшувало величину прибутку, а отже, суму виплат за дивідендами.
В Англії поширення набуває аудит. Його основними завданнями вважали виявлення:
-    фальсифікацій даних;
-    випадкових помилок;
-    недоліків в організації обліку.
Предметом аудиту в широкому розумінні була психологія, мотиви дій осіб, зайнятих в господарстві. Вчені навіть (намагалися скласти список основних зловживань бухгалтерів, виходячи з психології людей. Для аудиторської перевірки вони використовували анкету для працівників бухгалтерії, на основі якої отримували повну і ясну картину справ у компанії.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments