Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичног

Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичног
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку

Французькі економісти XIX ст. розглядали бухгалтерський облік з економічної точки зору - як частину політичної економії.
Предметом вивчення рахунковедення є, на їх думку, статистика кількості та вартості предметів, що складають капітал купця, фабриканта, фінансиста та зміни, що відбуваються в капіталі під впливом господарських операцій та визначення результатів всіх операцій. Хоча облік ще розглядали як частину математики, проте вони
наголошували на необхідності розмежування науки про облік та бухгалтерської практики, підкреслювали управлінську орієнтацію обліку.
Французькі бухгалтери П. Леоте і А. Гільбо висунули доктрину трьох функцій обліку: 1) ведення рахунків; 2) соціальна (класова); 3) економічна - (засіб управління підприємством). Згідно з даною доктриною облік ведуть від імені фірми, а не власника. Власник відповідає за борги фірми лише в межах свого внеску.
Для французьких бухгалтерів характерним є виведення подвійного запису з особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, а не з балансу. В основі всіх операцій лежить акт обміну. Виходячи з умов обміну, кожну операцію необхідно відображати в обліку рахунковою диграфічною формулою.
Курсель-Сенель давав визначення рахівництва як мистецтва ведення рахунків. Рахунки ж у свою чергу призначені для відображення руху капіталу. Він вважав, що рахунків бухгалтерського обліку має бути якнайменше: менше рахунків - менше помилок. Тому для будь-якого підприємства, особливо торгового, достатньо мати п'ять синтетичних рахунків. Курсель-Сенель пропагував концепцію бухгалтерської точності. Для досягнення точності в обліку необхідним є виконання двох умов:
1)    щомісячне вивірення рознесень за дебетом і кредитом;
2)    рівність оборотів журналу дебетовим і кредитовим оборотам Головної книги.
В основі французької системи рахунків лежить рівність між рахунками власника та рахунками третіх осіб. Одним її важливих завдань обліку вважалося вивчення ефективності функціонування кожного об'єкта обліку.
Леоте та Гільбо ввели поняття балансу-брутто (з регулюючими статтями) та балансу-нетто.
Французькі економісти Курсель-Сенель та Леон Сей розробили вчення про облік витрат і калькуляцію. Вони икачували на необхідність розрахунку собівартості всіх вироблених предметів і наданих послуг. Витрати поділяли на прямі (матеріали, заробітна плата) та непрямі. Звідси виводили правило, що ціна на продукцію не може бути нижчою від прямих витрат. Вони обґрунтовували калькуляцію за переділами, при цьому в кінці року для визначення повної собівартості потрібно розподіляти непрямі витрати пропорційно до прямих. До непрямих витрат включали амортизацію, яку розглядали як страхування власника, тому кожна стаття активу балансу може бути основою для утворення амортизаційного фонду (широка амортизація). Вузька амортизація пов'язана з обліком основних засобів. Об'єкт амортизується доти, доки він знаходиться в експлуатації: суму амортизації беруть з вартості, а нараховують на вартість. Об'єкти основних засобів оприбутковували за вартістю матеріалів, які передбачалось отримати в результаті ліквідації об'єктів основних засобів. До цієї вартості і застосовували розроблені на підприємстві норми амортизації.


 

You have no rights to post comments