Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги

Інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги

У загальному значенні інвестиційний рейтинг — це інструмент, що дає можливість інвестору кількісно оцінити ступінь інвестиційного ризику. Інве-стиційні рейтинги присвоюються буквально всьому, що пов'язано з поняттям інвестиція. Це і різного роду цінні напери, емітент них пінних паперів; це можугь бути державні банки, страхові компанії, спільні фонди та інші фінан-сові інститути і їх похідні. Система рейтингів дуже корисна для інституціональних і приватних інвесторів. Дрібні інституціональні інвестори врахову-ють рейтинги при формуванні своїх портфельних Інвестицій. Крупні інституціональні інвестори (крупні банки, страхові компанії та iн.), що мають свій штат аналітиків, також звергаються до рейтингів головних рейтингових аген-цій, порівнюючії їх з результатами власних досліджень. Серйозним приват-ним інвесторам особливо корисна система рейтингів, тому що дуже багато часу знадобилось би одній людині для вивчення річних, квартальних звітів однієї тільки компанії, усіх зведень і новин, переданих цісю компанією в Ко-місію з цінних паперів і бірж, якості менеджменту компанії, її перспектив, стану ринку, на якому працює компанія, її місця па цьому ринку та багато Іншого, що враховується аналітиками рейтингових агенцій і після аналізу ви-дасться у викристалізованій формі у вигляді рейтингового коду. Присвоєн-ням рейтингів займаються багато компаній І статистичних агенцій, найбільш відомими з яких є «Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Publishing Company», «Duff & Phelps», «Value Line Investment Survey». З пе-рерахованих перші дві компанії користуються світовим визнанням і на сьої однішній день є найбільш авторитетними рейтинтовими агенціями. Для відо-браження інвестиційної якості аналізованого об'єкта (будь то цінний папір або емітент, що її випустив) ці агенції використовують буквену сим-
воліку від А до D, у якій букві А відповідають об'єкти з мінімальним інвестиційним ризиком, а букві D — відповідно із максимальним.
Використовуються також цифрові модифікатори (від 1 до 3) і знаки «+» і «-».


 

You have no rights to post comments