Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Цей найбільш відомий та всеохоплюючий показник був розроблений  Ча-рльзом Доу, засновником «Dow Jones Company» і видавцем газети «The Wall Street Journal». Вперше цей індекс був розрахований в 1884 році, і до його розрахункової бази входило 11 компаній. Фактично це був середній показник курсів акцій залізничних компаній (індекс охоплював 9 залізничних та 2 промислові компанії), які на той час були основними цінними паперами на біржах.
Перше значення «залізничного» середнього Доу Джопса (Dow Jones Rail Road Average), а саме так вперте був названий цеп показник, було 69,93 пун-кти - результат відношення сукупної вартості всіх, акцій (769,23) па кількість компаній (11).
У 1897 році лист залізничних компаній, по акціям яких калькулювався се-редній показник, розширився до 20.
У 1896 був складений репрезентативний лист промислових компаній для розрахунку середнього курсу, і 26 травня 1896 року вперше був опублікова-ний Dow Jones Industrial Average (DJIA). Він включав 12 найкрупніших ком-паній того часу:
1.  American Cotton Oil.
2.  American Sugar.
3.  American Tobacco.
4.  Chicago Gas.
5.   Distilling & Cattle Feeding.
6.  General Electric.
7.  Laclede Gas.
8.  National Lead.
9.  North American.
lO.Tennessee Coal & Iron.
11.U.S. Leather.
12. U.S. Rubber.
Розраховувався DJIA так само, як і залізничний показник, звичайним дода-ванням курсів 12 акцій і діленням суми на 12.
Щоб не було плутанини, давайте підсумусмо сказане.
Вперше показник Доу Джонса був розрахований у 1884 році по акціям 11 залізничних компаній. Надалі цей індекс змінювався, але до його розрахун-кової бази завжди входили тільки транспортні компанії. Цей індекс існує й сьогодні, але з 1970 року він називається Транспортний індекс Доу Джонса (Dow Jones Transportation Average). На сьогоднішній день він розраховується по акціям 20 найбільш крупних транспортних, компаній США.
Промисловий індекс Доу Джонса (або, як ми домовилися його називати, - середня Доу Джонса) вперте був розрахований у 1896 році по акціям 12 про-мислових компаній, й саме цей індекс еволюціонував сьогодні у широко ві-домий й популярний Dow Jones Industrial Average. З 1928 року й до тепері нього часу цей показник охоплює 30 найкрупніших висококласних промис-лових компаній США, поведінка акцій яких вважається репрезентативною для загальної динаміки рийка цінних паперів. Акції цих компаній називають «блакитними фішками» (blue chips). (Цей термін прийшов з ігрового бізнесу. Фішки блакитною кольору вважалися найціннішими у таких іграх, як покер чи рулетка.)
Час від часу цей список підтягав перегляду. Ті чи Інші акції вибували у зв'язку зі злиттям компаній, втратою активності на ринку чи банкрутством. У таких випадках до розрахунку включають акції інших компаній, і тому весь індикатор коршусться, щоб його можна було зіставити з попереднім показ-ником. Для цього використовується спеціальний коефіцієнт.
Так, у березні 1997 року в розрахунковій базі DJJA відбулися суттєві змі-ни. Замість компаній Bethlehem Steel, Texaco, Westinghouse та Woolworth з'явилися Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Travelers Group та Wal-Mart Stores. А наприкінці 1999 року агенція фінансової інформації Dow Jones & Company зробила ще дві заміни, включивши до розрахункової бази DJIA ак-ції двох компаній — Microsoft та Intel Corp.
Повний лист промислових компаній, акції яких використовувалися для розрахунку показника Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, або DJIA), за станом на 20 липня 2003 року приведен у табл. 3.
Значення DJ1A публікуються у багатьох газетах, їх також можна знайти у Інтернсті.
Крім середньої Доу Джонса, яка належить до найбільш викори- стовува-них індексів фондового ринку, в фінансових виданнях публікуються три інші середні Доу Джонса:
1.  Транспортний індикатор курсів акцій Доу Джонса (Dow Jones Transporta-tion Average), до розрахункової бази якого входять 20 транспортних компа-ній.
2.   Комунальний індикатор курсів акцій Доу Джонса (Dow Jones Utilities Av-erage), який включає 15 електроенергетичних компаній комунального госпо-дарства.
3.  Зведена середня Доу Джонса (Dow Jones Composite Average).
влючас 65 перелічених вище компаній (DJIA - 30, DJTA — 20, DJUA— 15).
Всі ці середні, як і DJIA, розраховуються без урахування кількості акцій окремих компаній, тобто простим складанням курсів акцій, які до них вхо-дять, з наступним використанням коригуючого коефіцієнту. Цей коригуючий коефіцієнт потрібен для того, щоб у показнику Доу Джонса не було стрибків, викликаних заміною однієї компанії на другу, дробленням акцій (stock split) чи виплатою компаніями дивідендів.


 

You have no rights to post comments