Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні індекси світових фондових ринків

Загальні індекси світових фондових ринків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні індекси світових фондових ринків

Індексом фондового ринку називається деяке число, яке характеризує йо-го якісний стан і є приблизною оцінкою динаміки фондового ринку. Саме по собі значення цього числа не несе у собі цінної інформації. Важливе не саме значення цього числа, а його відношення до тих значень, які воно приймало раніше.
Так, наприклад, значення індексу Доу Джонса, що дорівнювало 8920.7на 17.09.2001p., саме по собі ні про що не говорить. Таку або близьку за значен-ням величину Доу Джонс мав у червні 2003 року, листопаді, серпні та липні 2002 року, квітні 2000 року, листопаді-грудні 1998року, березні - квітні 1998року (коли ринок був на підйомі). Але якщо подивитися на значення ін-дексу перед торговим днем 17.09.2001 p., томи побачимо, що він на 684,81 пункт вищий! З цього можна зробити висновок, що у економічній ситуації країни сталося щось жахливе. 684,81 — це найбільше в історії цього індексу падіння у пунктах (вперше цей індекс був опублікований 28травня 1896року),
14-те за величиною падіння у відсотках (перше за величиною було зафіксо-ване 19 жовтня 1987року в день знаменитого краху фондового ринку і скла-дало 22,61%). І дійсно, 17.09.2001 р. - це перший день торгів після 4-добової перерви роботи Нью-Йоркської фондової біржі, що було пов'язано з трагіч-ними подіями в Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 року.
День торгів 17.09.2001 р. відобразив глибину удару, нанесеного амери-канській економіці, основна сила якого прийшлася на авіаційні, страхові, ту-ристичні компанії та рекламні агенції.
Тоді за неділю торгів 17-21.09.2001 р. індекс Доу Джонса втратив 1369,7 (1058,74) пунктів, або 14,26%, що стало найбільшим тижневим падінням у пунктах і другою за величиною втратою у відсотках з часів Другої світової війни. Найкрупніше відсоткове падіння індекса за тиждень було зафіксоване в липні 1933 року за часів Великої депресії й склало 15.5%. Третя за величи-ною втрата була в 1940 році - 14.2% — коли ринку стало відомо про розгром гітлерівцями французької армії. Навіть за часів згаданого вище краху
1987 року, коли індекс упав на 22,6% він відновився частково до кінця
тижня й закінчив Ійого з втратам» 13,2%.
Саме таким чином розраховується промисловий індекс Доу Джонса. Корект-ніше буде отриману величину називати не індексом, а саме середнім показ-ником або середнім індикатором. Так, технічно правильною назвою «Індек-са» Доу Джонса є — середня Доу Джонса. Dow Jones lndustrial Average (DJIA) — саме під такою назвою згадується цей індекс в американських фі-нансових виданнях (average — від англ. -  середній). Тому в подальшому цей найважливіший показник фондового ринку ми будемо називати саме так — середня Доу Джонса або скорочено DJIA (Dow Jones Industrial Average).
Крім цього показника, великою популярністю в США користуються та-кож S&P 500 (Standart & Poor's 500 Composite Stock Price Index), зведений ін-декс ринку акцій NASDAQ (National Association of Securities Dealers Auto-mated Qnatalion Index) та деякі інші.
В Японії основним Індексом с індекс Ніккей (Nikkei 225 index — скорочено від словосполучення nihon kcizai, («nihon» — по-японськи — Япо-нія, «keizai» - фінанси, економіка), до розрахункової бази якого входять 225 ведучих японських компаній які торгуються на Японській фондовій біржі й публікується з 1950 року. Ніккей розраховується як сума цін акцій без ураху-вання їх кількості за тією ж схемою, що і DJIA.
Ніккей 300 (Nikkei ЗОН index) об'єднує 300 крупних японських компаній й розраховується з урахуванням кількості акцій випущених кожною компані-єю. Крім цих двох індексів в Японії є популярний індекс Торіх (який розра-ховується з 1968 року за всіма акціями, які торгуються на першій секції То-кійської фондової біржи) та JPN.
На Лондонській фондовій біржі розраховується FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 - Share Index), широко відомий
як «Footsie» (футсі 100). Розраховується на базі 100 найкрупніших за ринко-вою капіталізацією компаній. На компоненти «футсі» припадає до 70% всієї капіталізації фондового ринку Великої Британії.
Також на Лондонській фондовій біржі популярні такі індекси, як FTSE 30 Share Index, який охоплює 30 промислових та торгових компаній, та FTSE Mid 250 - розраховується на базі 250 компаній що йдуть після перших 100, які входять до FTSE 100.
У Германії основним індексом є DAX 30, який охоплює 30 найбільш при-вабливих акцій на Франкфуртській фондовій біржі. До найбільш популярних тут також належать індекси Xetra DAX, DAX 100 і CDAX.
У Гон Конзі (зараз Сян Ган) найбільш відомий індекс Hang
Seng Index, розраховується по акціям 33 компаній, капіталізація яких складає близько 70% від всієї капіталізації ринка, і т. д.
Але на сьогоднішній день найпотужнішою економікою поки що залиша-ється економіка США, й будь-яка помітна зміна у макроекономічних показ-никах, цієї країни або добра чи погана новина миттєво відбивається на веду-чих світових фондових ринках.
Саме тому більш детальніше розглянемо основні фондові індекси  США.


 

You have no rights to post comments