NASDAQ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

NASDAQ

Відразу відзначимо, що широко відома назва «ринок NASDAQ» — це уз-вичаєний жаргон. NASDAQ - це не ринок, а автоматизована система (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System), що зв'язала комп'ютерною мережею в одне ціле всі частини раніше роз'єднаного позабі-ржового ринку. Ця система забезпечила торгівлю акціями більш 5400 компа-ній США й інших країн і надала учасникам ринку оперативну інфор-
мацію про поточні ціни акцій.
Щоб бути представленою в NASDAQ, компанія повинна відповідати певним вимогам. Якщо компанія перестає задовольняти поставленим вимо-гам, вона може бути виключена із системи. Так, для компаній США основні вимоги такі:
1.  Вартість активів компанії, (наявний капітал, цінні папери, нерухомість, устаткування і тощо) новина бути не менш 4 мли доларів.
2.  Власний капітал компанії (активи мінус борги) повинні бути не менше 2 млн доларів.
3. Повинно бути випущене не менше 300000 акцій, розподілених середнє ме-нше ніж 300 утримувачів.
4.  Повинно бути не менше 2 ділерів, що забезпечують торгівлю цими акція-ми.
5.  Ринкова вартість акції компанії повинна бути не менше 1 долара.
Десятки тисяч акцій компаній, що не відповідають цим вимогам і не тор-гуються у NASDAQ, торгуються па позабіржовому ринку (ОТС — «Over the counter»).
Невисокі вимоги до компаній для введення їх у систему є причиною того, що в NASDAQ представлені, як правило, невеликі корпорації, і цей «ринок» на-зивають ринком майбутнього, маючії на увазі не тільки передову систему комп'ютерної торгівлі, але і молоді компанії, що ростуть і можуть стати в майбутньому гігантами промисловості.
Проте ряд найбільших корпорацій, таких як Microsoft Corp (MSFT), Cisco Systems Inc (CSCO), Intel Corp (INTC), Oracle Corp (ORCL), Dell Computer Corp (DELL), і деякі інші котируються в NASDAQ і не докладають ніяких зу-силь до того, щоб їхні акції котувалися на NYSE, хоча з великою перевагою перевершують вимоги лістинга Нью-Йоркської біржі. З часом NASDAQ склала сер'йозну конкуренцію NYSE, хоча 15-20 років тому було недо ціль-ним їх навіть порівнювати за будь-якими показниками. На сьогоднішній день «ринок» NASDAQ є найбільшим у США за числом акцій, що змінюють влас-ників щодня. У 2000 році денний обсяг торгівлі в середньому складав 1,75 млрд акцій, а 3 січня 2001 року, коли Федеральна резервна система США на своєму позачерговому засіданні раптом знизила процентну ставку по федера-льним фондам на 0,5%, на NASDAQ торгувалося рекордне число акцій -
3,1 млрд. за одинь день.
Будучи першим електронним «фондовим ринком», NASDAQ також є найбільше спекулятивним і характеризується найбільш потужними і непе-редбачуваними коливаннями курсів акцій. Як приклад можуть послужити акції Qualcomm (QCOM), що виросли майже на 3000% у 1999 році, або папе-ри інтернет-компанії Toys (ETYS), що у 2000 році втратила більш 99% своєї вартості. Пізніше, у березні 2001 р. компанія розпочала процедуру банкрутс-тва.
У цьому зв'язку варто пригадати голосний скандал з акціями компанії Emulex (EMLX), що стала в серпні 2000 року жертвою афери 24-річного студента з Каліфорнії Марка Джейкоба, який зумів розмістити в інтернеті електронний документ із фальшивою інформацією про цю компанію. Акції миттєво обва-лилися і відновилися у своїй вартості тільки через кілька днів, коли компанія опротестувала фальшиву інформацію. Справедливості ради слід відзначити,
що Джейкоба дуже швидко знайшли експерти ФБР і після довготривалого слідства у липні 2001 року він отримав 3 роки і 8 місяців тюремного ув'яз-нення і штраф у розмірі 455,6 тисяч доларів (на своїй афері у вересні 2000 року він заробив 241 тис. доларів).
Отже, після всього сказаного сутність і механізм функціонування NASDAQ можно визначити таким чином.
NASDAQ - це електронна система, що включає частину компаній із вто-ринною позабіржового ринку, що відповідають поставлених до них вимогам. Ця система забезпечує прямі контакти між продавцями і покупцями (які мо-жуть знаходитись в різних точках світу) цінних паперів цих компаній, поста-чає їх оперативною інформацією про курси попиту і пропозиції, інші параме-три і тим самим забезпечує беззупинну торгівлю паперами компаній, що
входять у систему NASDAQ.


 

You have no rights to post comments