Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фондові біржі

Фондові біржі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фондові біржі

На фондових біржах продаються цінні папери, які пройшла спеціальну процедуру реєстрації, - лістинг; на них припадає біля двох третин обігу акцій американських компаній. Вся торгівля кожної біржі зосереджена в одному місці і підпорядкована докладним правилам, установленим тими особами, що є членами біржи. Найбільш великі американські фондові біржі, які торгують акціями й облігаціями, — це Hью-Йоркська (NYSE) і Американська (АМЕХ).
Обидві біржі знаходяться в Нью-Йорку і на них припадає приблизно 85% і 5% вартості акцій, відповідно що знаходяться в обігу на фондових біржах США. Серед інших американських фондових бірж відомі біржі Середнього Заходу, Тихоокеанська, Філадельфійська і Бостонська. Вони відносяться до категорії регіональних бірж і в сукупності обслуговують до 10% обігу акцій фондових бірж США.
Слід відзначити основні розбіжності між фондовою біржею і позабіржо-вим ринком:
- на позабіржовому ринку відсутній єдиний фінансовий центр і немає чітко виражених меж. Угоди укладають розосереджені по всій території країни ін-вестиційно-фінансові фірми і фінансові посередники ло телефонній і комп'ю-терній мережі;
- позабіржовий ринок на відміну від біржового не встановлює жорсткого на-бору вимог до торгуючих осіб і об'єктів торгівлі, не вводить єдиних правил щодо угод;
-на позабіржовому ринку визначення вартості цінних паперів відбувається у результаті переговорів продавця з покупцем один на один, у той час як на фондовій біржі курсова вартість цінного паперу формується в результаті аук-ціону;
-найважливішим елементом біржової фондової торгівлі є механізм допуску цінних паперів на фондову біржу-лістинг, що являє собою процедуру реєст-рації цінного паперу або внесення її в котирувальний лист для торгівлі на конкретній біржі.
Кожна біржа застосовує свої правила і критерії якості цінних паперів. На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) діють найбільш жорсткі умови лі-стинга. Так, щоб мати право бути представленою на NYSE, компанія повинна задовольняти таким вимогам:
1.  Оподатковуваний прибуток за останній рік повинен бути не менш 2,5 млн доларів.
2.  Оподаткований прибуток протягом двох попередніх років повинен бути не менш 2 млн доларів.
3.  Ринкова ціна акцій (добуток числа випущених акцій на їхню вартість) по-винна бути не менше 100 млн доларів.
4.  Число акцій, випущених по відкритій підписці і зовнішніх акціонерів, що знаходяться у власності, повинно бути не менше млн штук;
5.  Не менше 2000 акціонерів повинні володіти не менш ніж по 100 акцій ко-жний;
6.  Компанія повинна внести плату за лістинг.
Перераховані вимоги викладені в загальному вигляді: більш докладно ви-моги лістинга, а також відповіді на будь-які інші питання, що стосуються ді-яльності NYSE, можна знайти на интернетсайті  цієї біржі за адресою: www.NYSE.com.


 

You have no rights to post comments