Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ринок цінних паперів і його структура на прикладі фондового ринку США

Ринок цінних паперів і його структура на прикладі фондового ринку США
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ринок цінних паперів і його структура на прикладі фондового ринку США

Ринок цінних паперів являє собою механізм, що дозволяє укладати уго-ди між постачальниками і споживачами коштів. Він відіграс ключову роль у купівлі-продажу фондових інструментів (цінних паперів). У цій главі ми роз-глянемо структуру фондового ринку США, що склалася таким чином:
1.  Первинний ринок (позабіржовий).
2.  Вторинний ринок:
а)  біржовий (NYSE, АМЕХ та інші біржи);
б) позабіржовий (NASDAQ)

Первинний ринок
Первинний ринок - це ринок розміщення. Тут корпорації продають свої акції й облігації всім інвесторам, які бажають їх придбати, залучаючи у такий спосіб кошти для свого розвитку. Існує декілька варіантів взаємодії учасників первинного фондового ринку, але найбільш поширеним є оприлюднений ме-тод, або ІРО (Initial Public Offering (первинна оприлюднена пропозиція).
Ключова роль при такому механізмі розміщення цінних паперів належить інвестиційному банку, що, як правило, є першим покупцем цінних паперів компанії-емітента (Інвестиційний банк -  це інститут, що спеціалізується на розміщенні нових випусків цінних паперів).
Припустимо, що компанія X після кількох років успішної роботи виріши-ла, що їй є сенс розширити виробництво. Але для цього необхідна значна су-ма, скажімо, кілька мільйонів доларів. У цьому випадку керівництво компанії звертається в інвестиційний банк, який докладно вивчає фінансовий стан компанії, її продукцію, місце цієї продукції і самої компанії на ринку, прибу-тковість компанії та її перспективи, економічні і багато інших чинників і тільки після цього рекомендує конкретний варіант фінансування, звичай-
но це випуск акцій або боргових зобов'язань. Якщо банк і компанія вирішать, що доцільніший випуск простих акцій, то відразу буде розрахована і продаж-на ціна них акцій.
Послуги інвестиційного банку звичайно включають андеррайтинг, або га-рантоване розміщення, коли інвестиційний банк гарантує, що емітент одер-жить за свій випуск нових цінних паперів обумовлену в контракті суму. Так, наприклад, якщо це прості акції, то вони будуть продані за обумовленою ра-ніше ціною. У випадку значного випуску акцій ризик, пов'язаний із розмі-щенням, може бути розподілений між кількома залученими для цієї цілі інве-стиційними банками, що разом складають синдикат передплатників. До цьо-го продажу синдикат звичайно залучає інших ділерів цінних паперів, що утворять групу, що продає (див. рис. 3). Кожний член цієї групи бере на себе зобов'язання продати визначену частину випуску акцій за твердою ціною. Мабуть, це єдиний випадок, коли акції компанії продаються за фіксованою ціною, яку тимчасово підтримує інвестиційний банк.
Вторииин ринок
Про будь-який договір купівлі цінних паперів після їх первинного розміщен-ня можна сказати, що це угода про вторинне розміщення. Іншими словами, вторинним називається ринок, на якому цінні папери перепродають після то-го, як вони були випущені. Цей ринок існує тому, що після того як цінний папір був випущений і війшов у обіг, одні інвестори можугь заходіти її про-дати, а інші купити. У даний час вторинний ринок цінній паперів США ді-литься на дві великі груп» (фондові біржі і позабіржовий ринок).
Необхідно звернути увагу читача на один дуже істотний момент, що час-то є предметом різного роду помилок у починаючих інвесторів. Коли інвес-тор купує, скажімо, 100 акцій «General Electric» (GE) на Нью-Йоркській фон-довій біржі (NYSE) або акцій Intel corp (INTC) у системі NASDAQ, надхо-дження від продажу йдуть не цим двом корпораціям, а інвестору, що продав ці акції.


 

You have no rights to post comments