Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Схема випуску депозитарних розписок

Схема випуску депозитарних розписок
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Схема випуску депозитарних розписок

Схема, яка функціонує в Україні, суттєво не відрізняється від схем випуску депозитарних розписок, прийнятих у інших країнах.
1. Іноземний інвестор дас доручення свосму брокеру на придбання депозита-рних розписок.
2. Брокер інвестора дає розпорядження українському брокеру на придбання еквівалентної кількості акцій на внутрішньому ринку (між ними укладається договір купівлі-продажу).
3.Український брокер купує акції компанії на внутрішньому і реєструє їх у реєстрі акціонерів на своє ім'я.
4.  Український брокер  укладає з утримувачем договір про відкриття йому рахунка ЦП. Утримувач відкриває йому у своїй системі рахунок ЦП.
5.  Український брокер реєструє в реєстрі акціонерів придбані
акції на номінальне ім'я зберігача.
6.   На підставі виписки із реєстру про знерухомлення ЦП україського броке-ра зберігач зараховує ці папери на рахунок брокери и ЦП у своїй системі.
7.   Український брокер дає розпорядження утримувачу перевести папери зі свого рахунка на рахунок банку-депозитарію, відкритий в утримувача.
8. Утримувач зараховує акції на рахунок банку-депозитарію і повідомляє йо-го про це.
9.   Банк-депозитарій випускає розписки і передає їх на рахунок брокера інве-стора у кліринговій системі (DTC, Euroclear, Cedel).
10.  Клірингова система зараховує розписки на рахунок брокера.
Типи проектів випуску депозитарних розписок. Проекти випуску
американських депозитарних розписок можуть бути гарантованими і негара-нтованими («sponsored and unsponsored»). Перші проводяться з ініціативи і при активній участі іноземного емітента, у той час як інші цього не вимага-ють.
Типи проектів випуску депозитарних розписок розрізняють:
- за можливістю торгівлі на біржовому і позабіржовому ринках США;
-  за правами і обов'язками емітента, депозитарія й інвестора, які купили де-позитарні розписки;
- за вимогами до реєстрації депозитарних розписок.
Негарантовані проекти випуску американських депозитарних розписок
Негарантовані АДР — не ініціюються і не контролюються емітентом. Як правило, вони проводяться брокером у відповідь на вимоги інвесторів, проте можуть також ініціюватися інвестиційним банком. Брокер виступає у ролі маркет-мейкера щодо емісії і працює разом з американським банком, що, ви-ступаючи як депозитарій, здійснює випуск депозитарних розписок. Депози-тарій і емітент спільно подають заявку відповідно до Правила 12g 3-2 (b)y Комісію з цінних паперів США з проханням про звільнення від вимог повної
звітності (відповідно до Закону «Про цінні папери і біржі» 1934 p.).
Оскільки АДР негарантовані — проекти звільняються від повної звітності. У США ними можна торгувати тільки на позабіржовому ринку, а котуватися вони можуть тільки у “рожевих сторінках” (списку акцій і їхніх цін ця поза-біржовому ринку). Єдина вимога Комісії з цінних паперів США - це надання в Комісію інформації, що публікуєтеся емітентом на батьківщині. Це обумо-влено ситуацією, коли інвестор вимагає якнайбільше інформації про інозем-ну компанію, акції якої він збирається придбати за допомогою депозитар-
них розписок, адже він дійсно ризикує, вкладаючи власні кошти.


 

You have no rights to post comments