Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Здійснення проекту випуску депозитарних розписок українським емітентом

Здійснення проекту випуску депозитарних розписок українським емітентом
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Здійснення проекту випуску депозитарних розписок українським емітентом

Проведення бізнес-аналізу. До початку реалізації проекту випуску депози-тарних розписок емітенту необхідно провести аналіз його перспективності. Для цього він може звернутися до послуг міжнародного інвестиційного бан-ку. Якщо ж результати попереднього дослідження були позитивними, емітент звертається в іноземну юридичну фірму для проведення консультацій у про-цесі здійснення проекту (в Україні такою юридичною особою є Baker McKenzie). Також відбувається вибір банку-депозитарію й аудиторської фір-ми.
Початок підготовки документації для емісії депозитарних розписок. Після того як закінчено формування робочої групи і прийнято рішення про проведення програми, починається підготовка документації для проектів емі-сії депозитарних розписок. Ця документація містить вивчення й узагальнення фінансових і виробничих даних про емітента. Крім того, починається розроб-ка документів по формах Комісії з цінних паперів США.
Узгодження з інвесторами структури й обсягу емісії. На цій стадії про-екту емітент і учасники робочої групи починають підготовку зустрічей з ін-весторами. Крім того, продовжується проведення бізнес-плану і готується документація за програмою депозитарних розписок, включаючи обговорення сторонами попередніх умов депозитної догоди і вибір утримувача. Відбува-ється узгодження структури й обсягу емісії.
Вибір андерайтерів. При вдалій взаємодії всіх учасників робочої групи ця стадія проведення проекіу депозитарних розписок припадає на п'ятий - шостий місяці після його початку. На цій стадії вносяться останні зміни у до-кументи і форми Комісії з цінних паперів США, а також завершується підго-товка бізнес-аналізу. Після цього остаточні версії документів направляються в Комісію.
Завершення проекту. На цій стадії відбувається реєстрація документів Комісією з цінних паперів США, проходять вирішальні зустрічі з інвестора-ми, укладається депозитарний договір. Також визначається ціна емісії і почи-наться первинне розміщення депозитарних розписок.


 

You have no rights to post comments