Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Корпоративні облігації

Корпоративні облігації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Корпоративні облігації

Корпоративні зобов'язання, відомі як «согрorates», випускаються як від-критими акціонерними, так і приватними компаніями. Розрізняють 5 основ-них типів емітентів корпоративних зобов'язань, що представляють різномані-тні сектори економіки:
1.  Комунальні компанії.
2.  Транспортні компанії.
3.  Індустріальні компанії.
4.  Фінансові компанії.
5. Багатопрофільні корпорації.
Відсотки по корпоративних облігаціях, як правило, виплачуються один раз у півріччя. Облігації випускаються номіналом 1000 доларів і мають тер-мін погашення в діапазоні від 1 до 30 років. У якості емітентів корпоратив-них зобов'язань, що мають ходіння на ринку США, можуть виступати не тільки компанії США, але й іноземні компанії. Надходження від продажу об-лігацій ідуть на фінансування коротко - і довгострокових проектів компаній – емітентів і можуть бути використані для виконання дуже широкого спектра завдань, включаючи придбання нового обладнання, покриття загальних опе-радійних витрат або фінансування угод злиття-поглинання.
По корпоративних облігаціях, як правило, виплачуються більш високі відсотки, ніж по всім раніше розглянутим відомим облігаціям, відносно них існує ризик того, шо компанія збанкрутує й оголосить дефолт по своїх борго-вих зобов'язаннях, на відміну, наприклад, від урядів країн, які при необхідно-сті можуть просто надрукувати більше грошей.
Існує велика група корпоративних облігацій, відома як «високоприбутко-ві облігації». Є в них й інша, менш звучна, назва - «сміттєві». Це облігації, кредитна якість котрих нижче інвестиційного рівня, тобто «ВВ» і нижче - за класифікацією агентства «Slandard & Poor's» або «Ва» і нижче - за класифіка-цією агентства «Moody's» . Висока прибутковість «сміттєвих» облігацій компенсує інвесторам більш високий рівень ризику ін-вестування в ці папери.


 

You have no rights to post comments