Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Стратегії інвестування у звичайні акції

Стратегії інвестування у звичайні акції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Стратегії інвестування у звичайні акції

У попередніх параграфах ми декілька разів наголошували на тому, що інве-стор вибирає акції у відповідності зі своїми інвестиційними цілями. По суті, усі ці цілі зводяться до трьох основних:
1.  Збереження капіталу.
2.   Накопичення капіталу.
3.  Одержання поточного прибутку.
Для досягнення цих цілей інвестори вдаються до різноманітних стратегій. До таких стратегій відносяться:
-  стратегія довгострокового володіння;
-  стратегія отримання високих прибутків на інвестований капітал;
- стратегія довгостроковою зростання інвестицій;
-  агресивне керування портфелем акцій;
-  стратегія спекуляції.

Стратегія довгострокового володіння

Цю стратегію використовують інвестори, основною ціллю яких с збере-ження інвестованого капіталу. Кошти розміщуються тільки у високоякісні акції, що циркулюють на ринку не менше 15-20 років і мають бездоганну ре-путацію. Ці акції купуються на значний термія - більш 10 років. Велика час-тина прибутку, одержувана у вигляді дівідендиих виплат, використовується для поповнення інвестиційного портфелю такими ж надійними або тими ж самими акціями. Така стратегія часто застосовується різними пенсійними
фондами.

Стратегія отримання високих прибутків на інвестований капітал

Цю стратегію використовують інвестори, що використовують акції як джерело поточного прибутку. Для них істотне значення має саме надійний потік дивідендів. Для цього вони купують надійні і високоприбуткові акції. Оскільки основною ціллю інвесторів, що діють у рамках даної стратегії, с одержання високого і стабільного прибутку на інвестований капітал, зовсім не обов'язково, щоб акції мали значні відсотки зростання. Головне - надій-
ність акцій і високий дивідендний прибуток.

Стратегія довгострокового зростання інвестицій

Дана стратегія припускає більш, високий ступінь ризику в порівнянні з двома попередніми, а також достатньо високу торгову активність, що полягає в досить великій кількості угод.
Використовуються акції значних, надійних компаній, що постійно зрос-тають. Портфель акцій періодично переглядається, і змінюється його склад - купуються нові багатообіцяючі акції і продаються ті, потенціал яких, на дум-ку інвестора, у значній мірі вичерпаний.
Дивіденди у цій страгеїії розглядаються як додаткове джерело прибутку, тому що по багатьом акціях зростання вони взагалі не виплачуються.

Агресивне керування портфелем акцій

Агресивне керування портфелем акцій дуже подібне до стратегії довго-строкового зростання інвестицій. Різниця полягає у часових рамках. Якщо інвестиційний обрій попередньої стратегії складає 2-3 року, то при даній стратегії інвестор планує одержати такий же прибуток за 8-10 місяців. Відпо-відно це накладає великі вимоги на інвестора. Він повинен присвячувати ба-гато часу аналізу ринку й акцій, постійно стежити за станом економіки, ро-зуміти інвестиційний процес, мати відповідні індивідуальні навички.
Набір інвестиційних інструментів, що використовуються при роботі як за цією стратегією, так і за стратегією довгострокового зростання інвестицій, аналогічний - прибуткові акції зростання, оборонні акції, але торгова актив-ність на порядок вища.

Стратегія спекуляції

Найбільш ризикована стратегія, яка може принести як фантастичний при-буток, так і катастрофічні збитки, аж до повної о розорення. Це скоріше гра, а не інвестування, тому що процес аналізу компаній і ринку відходить на дру-гий план, а іноді й і зовсім відсутній. На перший план виходить знання рин-кової психології, власна психологічна усіалешсть і холоднокровность, а та-кож уміння застосовувати деякі методи технічного аналізу.
З розвитком Інтернета у останні роки (1999 -2002) багато інвесторів отри-мали прямой доступ до торгівлі на американських біржах і в системі NASDAQ, у зв'язку з чим гак званий  «дэйтрэндінг» набув великої популяр-ності, тобто метод торгівлі, при якому інвестори «ловлять» зміну курсу акцій на 0,15- 0,25 долара. Таким чином, за один торговий день інвестор може про-вести декілька десятків операцій з купівлі-продажу акцій. Якщо в кого-небуді, хто читає ці рядки, виникло гостре бажання спробувати «дэйтрэн-дінг» на собі, ми настійно рекомендуємо спочатку поторгувати «вірту-
ально» (це дозволяють інтернет-сайти) не менше півроку і вже потім ще раз, запитати себе, «а чи варто мені цим займатися?».


 

You have no rights to post comments