Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Коефіцієнт «Beta» (ß)

Коефіцієнт «Beta» (ß)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Коефіцієнт «Beta» (ß)

На відміну від проаналізованих показників, що є похідними від фунда-ментальних характеристик акцій, коефіцієнт ß є категорією технічного аналі-зу. Цей коефіцієнт характеризує ступінь відносної мінливості ціни акції у по-рівнянні з коливаннями всього ринку і розраховується за підсумками п'яти останніх років. Коефіцієнт «Beta» розраховується відносно індексу «Standard & Poor's - 500», тобто ß цього індексу приймається за 1. Так, якщо ß будь-якою акції дорівнює 0,8, це означає, що за останні 5 років щоразу, коли
індекс S&P - 500 зростає на 10%, ця акція зростає тільки на 8%, але щоразу, коли індекс опускається на 10%, ця акція опускається усього на 8%. Якщо ß дорівнює 2, це означає, що при зростанні індексу S&P - 500 на 10%, ця акція зросла на 20% а при зниженні індексу на 10% - акція відповідно падала на 20%.
Коефіцієнт ß допомагає інвестору підібрати акції відповідно до поставле-них інвестиційних цілей. Агресивні інвестори, що здатні на ризик заради от-римання високого прибутку, будуть, підбирати акції з високим значенням ß . Інвестори, чия ціль полягає у збереженні капіталу і забезпеченні його помір-ного зростання, будуть підбирати акції зі значенням ß, меншим або рівним 1
Крім того, існує загальне правило, відповідно до якого при очікуваному зростанні ринку інвестори купують акції з високим значенням ß, а при очіку-ваному зниженій ринку - акції з низьким значенням ß.
 

You have no rights to post comments