Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Показники ефективності менеджменту

Показники ефективності менеджменту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Показники ефективності менеджменту

Ці показники допомагають інвестору порівнювати спроможності дослі-джуваних компаній керувати наявними в їхньому розпорядженні активами.
Звичайно в літературі зустрічаються три показники ефективності менедж-менту:
1.   Показник  рентабельності власного капіталу (Return on Equity, ROE). Іно-ді його називають також «норма прибутковості власного капіталу».
2.  Показник рентабельності інвестицій (Return on Investment, ROI), або нор-ма прибутковості інвестицій.
3.  Показник рентабельності активів (Return on Assets, ROA), або норма при-бутковості активів.
Показник ROE розраховується як виражене у відсотках відношення чис-тою прибутку компанії, тобто показник ROE відображає спроможність керів-ництва компанії керувати своїми активами або показує, який прибуток при-носить компанії її акціонерний капітал.
Показник ROІ відрізняється від попередніх тим, що визначає спромож-ність керівництва компанії отримувати прибуток від керування не тільки вла-сними коштами, але і коштами, вкладеними у компанію інвесторами на знач-ний термін.
Показник ROA характеризує спроможність компанії отримувати прибу-ток із сукупних активів, що знаходяться в й розпорядженні
Сукупні активи являють собою суму власних коштів, довгострокових ін-вестицій та короткострокових (не менше року) запозичень.
Загальне правило для інвесторів полягає у тому, щоб знайти компанію з високими показниками ROE, ROI й ROA і не інвестувати у компанії, у яких ці показники мають тенденцію до зменшення.


 

You have no rights to post comments