Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Коефіцієнт поточної ліквідності (current ratio, (СR)

Коефіцієнт поточної ліквідності (current ratio, (СR)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Коефіцієнт поточної ліквідності (current ratio, (СR)

Поняття поточної ліквідності означає спроможність, компанії покривати свої щоденні витрати і виконувати короткострокові зобов'язання по мірі на-стання терміна їхньої сплати. Ця спроможність, у першу чергу, залежить від наявності у розпорядженні компанії достатньої кількості коштів та інших лі-квідних активів для своєчасної сплати своїх боргів і забезпечення поточних виробничих потреб. Мірою поточної ліквідності компанії с коефіцієнт по-
точної ліквідності (CR) і розраховується він так:
де    оборотні активи - це такі активи, які передбачається перетворити на гроші у наступні роки;
поточні зобов'язання - зобов'язання, що підлягають сплаті в наступні роки.
Як і у вcix раніше розглянутих випадках, значення CR для кожної аналізо-ваної акції варто порівнювати із середнім значенням для галузі. У загальному ж випадку вважається, що найкращий CR дорівнює 2 або дещо більше. Зна-чення CR 4-6 може здатися, на перший погляд, дуже добрим показником то-го, що оборотні активи значно перевищують поточні зобов'язання. Таке ви-соке значення CR свідчить про те, що активи компанії не використовуються з повною віддачею, а це, як правило, не влаштовує інвесторів, тому що
не сприяє зростанню прибутків.


 

You have no rights to post comments