Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Коефіцієнт ціна/балансова вартість (price/book value ratio, PBR)

Коефіцієнт ціна/балансова вартість (price/book value ratio, PBR)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Коефіцієнт ціна/балансова вартість (price/book value ratio, PBR)

Цей коефіцієнт являє собою відношення поточної ринкової вартості акції до балансової вартості акції відповідно з останнім квартальним звітом
Можливо, варто пригадати, що балансова вартість акції — це відношення акціонерного капіталу до кількості акцій в обігу. А акціонерний капітал являє собою різницю між активами компанії та її зобов'язаннями, тобто по суті є «чистою вартістю» компанії — гроші, які б залишилися акціонерам, якби компанію продали, а борги віддали.
Таким чином, коефіцієнт PBR c мірою того, наскільки ринок сплачує ба-лансову вартість акції. Зрозуміло, що чим менший цей коефіцієнт, тим краще, але й у цьому випадку, як і у всіх раніше розглянутих, необхідно порівнюва-ти PBR даної акції з PBR, середнім по галузі. Так, якщо для компаній важкої промисловості, що мають високу балансову вартість своїх основних фондів (будинки, споруди, машини і механізми, великі площі тощо), задовільним може бути значення PBR на рівні 1-3, а при значенні 5-6 акції цієї компанії
Можуть вважатися переоціненими, то для компаній, що працюють, напри-клад, у сфері програмного забезпечення, успіх яких залежить у першу чергу від інтелектуальних активів, які не відображаються у балансовому звіті, ціл-ком прийнятним може бути значення PBR на рівні 7-10 і навіть вище. При цьому значення PBR для акцій таких компаній на рівні 0,4-0,6 може навіть насторожувати інвесторів, наводячи їх на думку, що  це “занадто гарне” зна-чення PBR для акцій компанії програмного забезпечення і, можливо, причина криється в тому, що у компанії мають місце «нездорові» процеси і краще тимчасово утриматися від інвестування грошей в акції такої компанії.


 

You have no rights to post comments