Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Коефіцієнт ціна/прибуток (price/earnings, Р/Е)

Коефіцієнт ціна/прибуток (price/earnings, Р/Е)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Коефіцієнт ціна/прибуток (price/earnings, Р/Е)

Це найбільш популярний серед інвесторів коефіцієнт. Коефіцієнт Р/Е роз-раховується діленням поточної ціни акції на розмір прибутку компанії в роз-рахунку на одну акцію. Наприклад, якщо поточна ціна будь-якої акції X складає $50, а річний прибуток цієї компанії в розрахунку на одну акцію складає $2, то коефіцієнт Р/Е дорівнює 25 (Р/Е = $50/$2 = 25). Це означає, що інвестори сплачують $25 за кожний долар прибутку компанії X.
Цей показник називають також «мультиплікатором» акцій. Таким чином, вираз, наприклад, «Акції компанії Procter & Gamble Co торгуються з мульти-плікатором 38» означас, шо на даний момент за кожний долар прибутку цієї компанії інвестори сплачують по 38 доларів.
Багато це чи мало? Це можна сказати, порівнявши коефіцієнт Р/Е дослі-джуваної компанії із середнім коефіцієнтом Р/Е для галузі, у якій працює компанія. Вважається, що Р/Е компанії, акції якої інвестор має намір придба-ти, повинен бути менше середньою Р/Е по галузі. Слід зазначити, що галузеві Р/Е ,дуже підрівняються за своїми значеннями. Так, для галузей традиційної економіки середнє значення Коефіцієнта Р/Е відповідає 15 -20 (наприклад,
за станом на 18.07.2003р. Р/Е акцій «Caterpillar Inc» складав 25,50;
акцій «Exxon Mobil Corp»— 15,70). Для високо технологічних галузей серед-нє значення Р/Е істотно вище, тому що інвестори готові сьогодні переплати-ти за прибуток компанії, якщо вони будуть упевнені в тому, що за цей же відрізок часу прибутки цих компаній будуть зростати зі значно більшою швидкістю, ніж прибуток компаній традиційної економіки. Так, за станом на ту ж саму дату, 18.07.2003р., коефіцієнт Р/Е компанії «Intel Corporation» складав 37,20, компанії «Priceline.com. Inc» — 84,80, компанії «DoubleClick
Inc.» - 89,40, компанії «Dell Computer Corp.» 28,60, компанії «Cisco Systemc Inc.» — 29,90.
Але в ряді випадків у інвестора немає можливості оцінити компанію за цим коефіцієнтом. Зокрема, не трапляється, коли мова йде про молоді компа-нії, які поки що не приносять прибутку. У цьому випадку достатньо успішно можна користуватися іншими, не менш об'єктивними коефіцієнтами, такими як, наприклад, ціна/обсяг продажу.


 

You have no rights to post comments