Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Акції зростання

Акції зростання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Акції зростання

Це, мабуть, найбільш приваблива група акцій для інвесторів, що прагнуть значного приросту капіталу при обмежному ризику. У загальному вигляді можна дати таке визначення акціям цієї групи: по-перше, компанія повинна демонструвати регулярне і безупинне зростання чистого прибутку в розраху-нку на одну звичайну акцію, що перевищує зростання економіки в цілому, і по-друге, це зростання повинне бути передбаченим. На думку багатьох авто-ритетних аналітиків, щоб належати до групи акцій зростання», компанія по-винна демонструвати щорічний стабільний темп зростання прибутку на рівні 11-15% і більше. За акціями зростання, як правило, дивіденди не виплачу-ються або їх розмір має символічний характер (тільки для того, щоб підтри-мувати престижність акцій). Тому, на відміну від двох попередніх розгляну-тих груп акцій, купуючи акції зростання, інвестор розраховує одержати при-ріст капіталу тільки за рахунок зростання курсу акцій у часі. Проте «нагоро-да» за інвестування в акції зростання може виявитися дуже вражаючою.
Так, кожна 1 тисяча доларів США, інвестована у акції компанії «Microsoft», у 1990 році перетворилася на 94 000 доларів до 2000 року, кожна 1 тисяча, ін-вестована в тому ж 1990 році в компанію «General Electric», у 15 000 доларів до 2000 року (без урахування виплачених за цей час девидендів). З найбільш відомих компаній у групу акцій зростання можна віднести такі: «Home Depot» (HD), «Int'l Business Machines» (IBM), «Pepsico» (PEP), «Pfizer Inc.» (PFE), «Texas Instruments» (TXN), «Johnson & Johnson» (JNJ) та багато інших.


 

You have no rights to post comments