Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні риси інвестування у звичайні акції

Загальні риси інвестування у звичайні акції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні риси інвестування у звичайні акції

Мрія будь-якого інвестора — розмістити свої гроші таким чином, щоб вони могли забезпечити максимальний прибуток. Як цього домогтися — кожний вирішує це питання індивідуально, розглядаючи три основних шляхи розміщення коштів.
1.  Довірити свої кошти інвестиційному фонду. Цей шлях набільше підходить для інвесторів, що не мають можливості або просто не бажають регулярно займатися аналітичною роботою. Існує велика кількість фондів, які спеціалі-зуються на різноманітних галузях економіки і стратегіях керування інвести-ціями, тому інвестор має можливість вибору фонду, який відповідає його ін-вестиційним цілям і рівню фінансового росгу.
2.  Шлях спрямованих інвестицій, який полягає в тому, що інвестор купує значний пакет акцій обраної компанії з метою розвитку її діяльності, можли-вого перепрофілювання або просто продажу компанії. Цей шлях потребує на-явності в інвестора значних, матеріальних коштів.
3.  Створення власного інвестиційного портфеля з тих фінансових інструмен-тів, які інвестор вважає доцільними — звичайних акцій, облігацій та ін., і са-мостійне керування цим портфелем.
У цій главі ми зупинимося на особливостях інвестування у звичайні акції.
Купуючи звичайні акції, інвестор стає співвласником компанії і тим самим дістає права на частку прибутку компанії, що звичайно виплачується у ви-гляді дивідендів. Крім того, у випадку якщо бізнес компанії буде розвиватися успішно, акції компанії будуть зростати у ціні і відповідно буде зростати і вартість портфеля інвестора, до складу якого входять ці акції. Але, з іншого боку, стаючи співвласником компанії, інвестор, який купив звичайні акції, приймає на себе й усі фінансові ризики, що супроводжують бизнсс ком-
панії. І у випадку якщо компанію спіткає невдача і її акції на ринку подеше-вшають, інвестор, що має ці акції у своєму портфелі, відповідно несе «папе-рові» збитки. З «паперових» у реальні ці збитки перетворяться в тому випад-ку, якщо інвестор вирішить продати акції за поточною роздрібною ціною, що нижче за ту, по акції були придбані. Якщо ж інвестор переконанийу надіцно-сті та перспективності обраної ним компанії й упевнений, що труднощі
в бізнесі тимчасові, він швидше за все не буде продавати ці акції і у випадку, якщо йою розрахунки виявляться вірними, раніше або пізніше акції компанії знову піднімуться в ціні і, можливо, у декілька разів перевищать ту ціну, яку заплатив за них інвестор!
Якщо ж розрахунки інвестора не виправдаються, він може втратити значну частину своїх коштів, аж до повної їхньої утрати (у випадку банкрутства компанії).
Таким чином, звичайні акції являють собою спекулятивний інвестиційний інструмент, з одного боку, неприйнятий для тих, чия інвестиційна ціль поля-гає у збереженні капіталу, а з іншого -ідеальний для тих, чиєю ціллю є зрос-тання капіталу або накопичення багатства.


 

You have no rights to post comments