Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Рівні міжнародної економічної інтеграції

Рівні міжнародної економічної інтеграції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Рівні міжнародної економічної інтеграції

Економічна інтеграція є наслідком поглиблення міжнародного територіального поділу праці. Це процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони.
Слово інтеграція походить від латинського integer, що означає – цілий. Отже інтеграція веде до утворення цілісної економічної системи
Сучасна міжнародна економічна інтеграція відбувається під впливом науки факторів світового розвитку. Серед них найсуттєвішими є:
-    глобалізація
-    регіоналізація
Глобалізація означає тісну взаємодію і переплетіння економічних, політичних, соціальних, правових, інформаційних, культурних та інших трансакцій на світовому просторі.
Регіоналізація – поглиблення міжнародних зв’язків на компактному просторі, що зветься регіоном. Найбільш чітко міжнародна інтеграція проявляється на регіональному рівні і в просторовому відношенні відокремлюються слідуючи рівні регіоналізації:
-    макрорегіональний – об’єднання держав великого регіону. Наприклад: Західна Європа, Східна Європа.
-    мезорегіональний – це співробітництво між прикордонними адміністративно територіальними утвореннями держав. Наприклад: Євро регіон.
-    мікрорегіональний – спільні спеціальні економічні зони. Наприклад: ЄС, НАФТА. 
За ступенем інтегрованості відокремлюються  такі регіональні інтеграційні об’єднання країн як:
-    зона периферійної торгівлі
-    вільний торгівельний простір (зона вільної торгівлі)
-    митний союз
-    спільний ринок
-    економічний союз
Зона периферійної торгівлі – це початкова стадія регіонального інтеграційного процесу. Країни такого угрупування лібералізують торгівельні відносини між собою, усуваючи перепони в торгівлі деякими але не всіма товарами та послугами. На цій стадії не відпрацьований єдиний механізм оподаткування при перетині кордону діють різні митні правила. На цій стадії перебуває переважна більшість регіональних інтеграційних угрупувань світу (СНД).
Зона вільної торгівлі у вільному торгівельному просторі усі бар’єри усунені. В ньому не допускаються ніякі дескремінаційні податки, квоти, тарифи та інші торгівельні бар’єри. Головною рисою є те, що кожна країна продовжує проводити свою власну політику, стосовно до тих країн, що не є членами даного торгівельного простору. Найвідомішими торгівельними просторами є Європейська асоціація вільної торгівлі, Північно Американська асоціація вільної торгівлі (НАФТА).
Митний союз усуває бар’єри в торгівлі товарами серед країн учасниць, але він передбачає спільну торгівельну політику стосовно до тих країн, що не входять до митного союзу (імпорт обкладається однаковим митом при продажу товарів будь-якій країні учасниці митного союзу). Представники: Анський пакт, Митний союз центральної Африки.
Спільний ринок – не має торгівельних бар’єрів і характеризується спільною зовнішньо торгівельною політикою. Крім того, у спільному ринку мобільними є чинники виробництва між країнами учасницями. Обмеження на еміграцію, імміграцію та переміщення капіталу через кордон усунені, що змушує членів спільного ринку тісно співпрацювати у грошовій, фіскальній (податковій) і в політичній зайнятості. Наприклад: Європейський економічний союз.
Економічний союз – вимагає не лише інтеграції у зовнішньоторговельній і виробничій діяльності, а й інтеграцію економічної політики. Країни учасниці економічного союзу на доповнення до вільного переміщення товарів, послуг, чинників виробництва повинні гармонізувати грошово-кредитну політику, оподаткування та державні витрати. Крім  того, вони повинні використовувати спільну валюту. Найвідоміші це ЄЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, СНД.


 

You have no rights to post comments