Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Платіжний баланс та його структура

Платіжний баланс та його структура
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Платіжний баланс та його структура

Платіжний баланс країни становить систематичний запис та оцінку операцій пов’язаних з отриманням виплатою грошових коштів між резидентами цієї країни і резидентами решти країн світу. Платіжний баланс як і будь-який інший має 2 сторони статті дебіту і статті кредиту.
Статті кредиту є плюсовими статтями і відображують операції експортного типу за якими країна отримує або заробляє іноземну валюту.
Статті дебіту є мінусовими статтями відображають операції імпортного типу за якими іноземна валюта витрачається. Кредит показує приплив іноземної валюти, тобто її пропозицію. Дебіт витрачання іноземної валюти, тобто попит на неї.
Платіжний баланс складається з трьох частин:
-    рахунок поточних операцій
-    рахунок операцій з капіталом та фінансовими операціями
-    рахунок офіційних резервів
Перша частина платіжного балансу включає такі статті:
1)    по кредиту:
-    товарний експорт
-    експорт послуг
-    чисті доходи від інвестицій
2)    по дебіту:
-    товарний імпорт
-    імпорт послуг
-    чисті грошові перекази
Поточний платіжний баланс включає тільки ті операції, які завершуються протягом даного періоду.
Друга частина платіжного балансу рахунок операцій з капіталом включає такі статті як: придбання або продаж нематеріальних активів, не фінансових активів і охоплює ті операції, які не є результатами виробництва. Це земля, її надра, а також нематеріальні активи, невідчутні активи такі як: придбання патентів, авторських прав, торгівельних знаків.
Фінансовий рахунок включає операції по прямому і портфельному інвестуванню. Інвестування операцій резидентів за кордон показують відплив капіталу, а інвестиції нерезидентів у внутрішню економіку приплив капіталу.
Портфельні інвестиції поділяються на:
-    операції з іноземними цінними паперами
-    операції з відчуженими цінними паперами
Третя частина платіжного балансу – рахунок оцінки резервів служить для регулювання незбалансованості платіжного балансу з поточних операцій і руху капіталу, а також для підтримання необхідного курсу національної валюти.
До нього включають такі статті:
-    монетарне золото
-    спеціальні права запозичення
-    валюта і депозити
На платіжний баланс країни впливають  4 фактори (економічні сили):
-    темп інфляції
-    реальний рівень зростання ВВП
-    процентні ставки
-    валютний курс спот


 

You have no rights to post comments