Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок виправлення помилок, які внесені та розкриті змін у фінансовій звітності українських підприємств згідно з П (с) БО №6

Порядок виправлення помилок, які внесені та розкриті змін у фінансовій звітності українських підприємств згідно з П (с) БО №6
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок виправлення помилок, які внесені та розкриті змін у фінансовій звітності українських підприємств згідно з П (с) БО №6

Згідно П (с) БО №6 Виправлення помилок, які допущені при складанні фінансових звітів в попередніх періодах здійснюється шляхом корегування сальдо нерозподілений прибуток на податок звітного року.
При цьому виправлення помилок відноситься до попередніх періодів потребує повторного відображення певної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
Облікові оцінки можуть продивлятись, якщо змінюються обставини на яких базуються ці оцінки або у випадках одержання додаткової інформації.
Наслідки змін в облікових оцінках включаються у ті статті звіту про фінансові результати, які раніше застосовувались для відображення доходів чи видатків, пов'язаних з об'єктом такої оцінки. При цьому наслідки зміни таких оцінок включають в звіт про фінансові результати у тому періоді, в якому виникли зміни, а також і в наступних періодах, якщо зміни впливають на ці періоди.
П (с) БО №6 визначає умови і порядок корегування змін в обліковій політиці.
Не є змінами облікової політики її встановлення відносно:
•    подій чи операцій, які відрізняються за змістом від попередніх;
•    подій або операцій, які не виникли раніше.
Облікова політика застосовується відносно подій чи операцій з моменту їх виникнення за винятком тих з них, які виникли після дати зміни облікової політики.
Вплив змін облікової політики на події чи операції минулих періодів повинно бути відображено у звітності наступними шляхами:
1.    шляхом корегувань сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
2.    шляхом повторного надання порівняльної інформації відносно минулих звітних періодів.
Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики і зміни обліку оцінок, то це розглядається і відображається як зміни обліку оцінок.
П (с) БО №6 визначають події після дати балансу, які потребують корегування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.
Події дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначенні сум, пов'язаних з умовами, які існували на дату балансу потребують корегувань активів та зобов'язання, таке корегування здійснюється шляхом сторнування і додаткового запису в облік звітного періоду, які відображають уточнення оцінок відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.
Події, які виникають після дати балансу, вказують на умовах, які виникли після цієї дати не потребують корегувань статей фінансових звітів. Такі події розкривають у примітках до фінансової звітності.
Якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства зупинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність не коригується і складається без застосування принципу безперервної діяльності.


 

You have no rights to post comments