Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальні вимоги до фінансової звітності українських підприємств згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 (П (с) БО №1)

Загальні вимоги до фінансової звітності українських підприємств згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 (П (с) БО №1)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальні вимоги до фінансової звітності українських підприємств згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 (П (с) БО №1)

Згідно П (с) БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" з 01.01.2000 р. підприємства, організації та інші юридичні особи України у цих форм власності складають наступні форми фінансової звітності:
1.    Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображають на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал.
2.    Звіт про фінансові результати - звіт про дохід, видатки та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.
3.    Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
4.    Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
П (с) БО №1 дає визначення наступним термінам: Бухгалтерська звітність - це звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку   для   задоволення   потреб   певних   користувачів.   Фінансова   звітність   -   це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан підприємства, результатах його діяльності та руху грошових коштів за звітний період.
Мета складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан результатах діяльності та руху грошових коштів.
Консолідована фінансова звітність - це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичний осіб і його дочірніх підприємств, як єдиної економічної одиниці.
Облікова політика - це сукупність принципів методів та процедур, використаних підприємством для складання і подання фінансової звітності.
П (с) БО №1 визначають вимоги до фінансової звітності, в основі яких лежить поняття принципів бухгалтерського обліку. Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким керуються при вимірюванні оцінки і реєстрації господарчих операцій і при відображені їх результатів у фінансовій звітності.
П (с) БО №1 до таких принципів відноситься наступне:
1.    автономність, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа узагальнена від власників. Тому власне майно і суспільства власників не повинно відображатись у фінансових звітностях підприємствах.
2.    безперервна діяльність.
3.    періодичність.
4.    історичної (факторної) собівартості.
5.    наявності і узгодженості доходів і видатків.
6.    повного висвітлення.
7.    послідовність - який передбачає постійне з року на рік застосовується підприємством вибраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності.
8.    обачливість.
9.    превалювання з місту над формою.
10.    принцип єдиного грошового виміру П (с) БО №1 визначає склад фінансової звітності до якої входять крім того вказаних форм входить примітки до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад, зміст яких повинен відповідати наступні критерії:
•    існує ймовірність надходження та вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статей;
•    оцінка статті може бути достовірно визначена.


 

You have no rights to post comments