Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

Аналітичні можливості звіту про фінансові результати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

Аналітичні можливості форми №2 визначені наступними напрямками аналізу:
1.    аналіз  кожної  складової  частини   Прибутку   (горизонтальний   аналіз   звіту  про фінрезультивних);
2.    дослідження структури показників форма №2 і їх зміна (вертикальний аналіз форма №2);
3.    вивчення динаміки зміни показників форма №2 (трендовий аналіз форма №2).

За даними звіту про фінрезультати можна проаналізувати динаміку показників рентабельності підприємства.
Під час аналізу використовуються наступні показники форма №2:
1.    балансовий прибуток;
2.    прибуток від реалізації;
3.    інші операційні доходи, видатки;
4.    дохід від володіння корпоративними правами;
5.    дохід від відсотків до одержання;
6.    фінрезультат від позареалізаційних операцій;
7.    чистий прибуток;
8.    сума використання прибутку по різних напрямках.

Під час горизонтального аналізу форми №2 здійснюється групування у динамічні ряди наступних показників форми №2:
•    виручка від реалізації товарів;
•    витрати на виробництво реалізованої продукції;
•    комерційні видатки;
•    прибуток (збиток) від реалізації;
•    прибуток (збиток) від операційної діяльності;
•    прибуток від володіння корпоративними правами;
•    прибуток від процентів до отримання;
•    позареалізаційний прибуток;
•    позареалізаційний збиток;
•    балансовий прибуток;
•    сума податку на прибуток;
•    прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства;
•    показники, які характеризують напрямки розподілу та використання чистого прибутку.

З 1 по 10 показники форми №2 використовуються в аналізі джерел формування балансового прибутку 11-13 використовується в аналізі використання прибутку.
У результаті проведення горизонтального аналізу складається 2 аналогічні таблиці, одна з яких включає абсолютне значення показників і їх абсолютне відхилення, а друга - відносні показники (темпи росту, прироста).
При досліджені показників структури форми №2 здійснюється структурний аналіз формування балансового прибутку і структурний аналіз розподілення балансового прибутку.
Під час аналізу використовується показники питомої ваги кожної складеної частини балансового прибутку і кожного напрямку, її розподілу у загальній масі балансового прибутку.
Структурний аналіз формування і розподілення балансового прибутку може бути здійснений в динаміці. Для цього будуються дві таблиці:
1.    Для аналізу структури балансового прибутку за квартал, перше півріччя, за 9 місяців, рік.
2.    Для аналізу структури розподілення балансового прибутку за квартал - рік.

Вивчення динаміки зміни показників форми №2 за ряд звітних періодів базується для визначення середньорічного темпу приросту прогнозних значень показників форми №2 на подання звітного періоду. Дослідження показників та вплив факторів на форму №2 дозволяють визначити міру фактичного впливу на прибуток від реалізації продукції за принципом найбільш суттєвого впливу.
Виходячи з даного принцип, найбільш суттєві можуть бути принципи факторів господарської сфери з використанням методів балансової ув'язки визначають фактори прямого та оберненого впливу по відношенню до прибутку: на яку величину збільшується (зменшується) показник фактора прямої дії на також суму збільшення (зменшення) прибутку. Фактори оберненої дії впливають на суму прибутку навпаки.
На основі показників форми №2 можуть бути визначені показники рентабельності. Для цих цілей можуть бути використані дані форми №1.


 

You have no rights to post comments