Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок подання і розшифрування даних про використання прибутку у звіті про фінансові результати

Порядок подання і розшифрування даних про використання прибутку у звіті про фінансові результати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок подання і розшифрування даних про використання прибутку у звіті про фінансові результати

Порядок розподілу та використання прибутку у господарських товариствах (AT, ООО), входять у компетенцію суспільних зборів учасників або засновників. Основою для розподілу та використання прибутку є протокол загальних зборів засновників, учасників, акціонерів.
За даними протоколу можливо 3 варіанта рішення зборів:
I. Вся сума прибутку після оподаткування направляється на дивіденди.
II. Частина прибутку йде на розвиток підприємства, а інша частина - на виплату дивідендів.
III. Весь прибуток використовується на розвиток, а дивіденди не нараховуються.

Прибуток, одержаний в результаті діяльності частини, належить повністю його засновникам. Він може бути розподілений на основі письмового розпорядження засновника за 3-ма вказаними вище варіантами.
Розподілення прибутку здійснюється до подання річного звіту та складання форми №2.
Під час звітного року бухгалтерський облік прибутку і його використання здійснюється окремо:
1.    облік прибутку на рахунку 80, який може відкрити субрахунки за джерелами:
•    від господарської діяльності;
•    від позареалізаційних операцій;
•    від володіння корпоративними правами.
2.    облік використання прибутку на рахунку 81, до якого відкривається 2 субрахунки: 81/1 "Платежі до бюджету із прибутку"
81/2 "Використання прибутку на інші цілі".

Розподілу полягає прибуток, який лишився у розпорядженні підприємства після сплати податків. Якщо підприємством в установчих документах було передбачено формування фонду економічного стимулювання (ФЕС), то воно повинно здійснюватись у лімітах залишку прибутку після сплати податку. Перевитрата ФЕС приєднується до непокритих збитків: Д-т 81 К-т 87/1, 87/2.
По закінченню року до складання річного звіту на суму використання прибутку:   Д-т 80 К-т 81.
Щорічно в першому місяці звітного року проводиться списання залишків з рахунку 80: дебетовий залишок Д-т 80 К-т 98 кредитовий залишок Д-т 98 К-т 80
Нерозподілений прибуток минулих років в подальшому розподіляється також згідно рішенню засновників. Сума розподіленого та використаного прибутку звітного року та минулих років відображається у формі №2 у II розділі "Використання прибутку" по основним напрямкам.
У рядку "Платежі до бюджету" відображається сума податку на прибуток, на землю, з власників транспортних засобів:
•    суми дивідендів, які зараховані на долю майна в статутному фонді господарських товариствах, які відносяться до державної та комунальної власності;
•    сума платежів у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонд оплати праці (ФОП) згідно з Порядком визначення сум, які вносился до бюджету в 1998 році підприємствами-монополістами, які затверджені КМУ вщ 5.05.97 р. та інші платежі до бюджету за рахунок прибутку, який в обліку відображається: Д-т 81/1 К-т 68.
У розділі "Виробничий розвиток" - сума відрахувань до фонду засобів на розвиток та удосконалення виробництва.
У розділі "Дивіденди" - відрахування на виплату дивідендів власниками корпоративних прав без суми податку на прибуток.
У розділі "Прибуток, який направлений на поповнення власних оборотних засобів" ця сума використовується на грошові цілі на основі розпорядження документа.
У розділі "Прибуток, який використовується на інші цілі":
•    оплату економічних санкцій до бюджету, позабюджетні фонди, державного цільового фонду;
•    штрафи за порушення стандартів, норм, правил;
•    пеня за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету.


 

You have no rights to post comments