Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналітичні можливості балансу

Аналітичні можливості балансу
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Аналітичні можливості балансу

Аналітичні можливості балансу визначаються такими аспектами:
1.    ї діюча форма балансу складається в оцінці нетто;
2.    підсумок балансу (валюта) дає орієнтовану оцінку суми засобів, які находяться в розпорядженні підприємства, яка є обліковою і не відображає реальну суму грошових коштів, яку можна виручити за майно підприємства;
3.    поточна "ціна" актива визначається кон’юнктурою ринка і може відтінятись в будь-яку сторону від облікової, особливо в період інформації.

Аналіз балансу проводиться за допомогою таких способів:
1.    аналіз безпосередньо по балансу без попередньої зміни складу статей; Є трудоемким і неефективним, оскільки передбачає розрахунок сильно великої кількості показників, які не дозволяють виділити головні тенденції фінансового стану підприємства;
2.    продається додаткове коректування балансу на індекс інфляції з послідуючим агрегуванням статей в необхідних аналітичних розрізах;
3.    будується агрегований аналітичний баланс шляхом агрегування (узагальнення) деяких однорідних по складу елементів балансових статей.
Стислий порівняльний аналітичний баланс отримують з початкового балансу шляхом множення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки.
Такий аналіз балансу дозволяє:
1.    дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства;
2.    звести в єдине і систематизувати ті рахунки, які звичайно здійснює аналітик при ознайомлені з балансом;
3.    охопити багато важливих показників, що характеризують статистику і динаміку фінансового стану підприємства.

Таким чином, аналіз балансу фактично включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу.
Наряду з горизонтальним і вертикальним аналізом бухгалтерського балансу для мети перспективного аналізу може проводитись трендовий аналіз, який зводиться до побудови графіка можливого розвитку організації і середнього темпу приросту і прогнозних значень показників бухгалтерського балансу.
В результаті фінансового аналізу на основі бухгалтерського балансу може бути визначено ряд ознак позитивного фінансового стану підприємства:
1.    валюта балансу в кінці звітного періоду збільшується в порівнянні з початком;
2.    темпи приросту оборотних активів більше темпів приросту позаоборотних активів;
3.    власний капітал підприємства більше позикового і темпи його збільшення більше темпів росту позикового капіталу;
4.    темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості примирно однакові.


 

You have no rights to post comments