Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Реформація балансу та особливості відображення у балансі фінансових результатів

Реформація балансу та особливості відображення у балансі фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Реформація балансу та особливості відображення у балансі фінансових результатів

Бухгалтерський прибуток і його використання протягом звітного року в пасиві баланса не відображається. Тут показується тільки позитивна або негативна різниця цих двох показників. Тобто сума збитків звітного року і витрат за рахунок прибутку по статтям 480 "Нерозподілений прибуток звітного року" і 490 "Збитки звітного року" без додаткових записів на рахунок бухгалтерського обліку.
При складанні річного звіту в грудні суми, облічено на дебеті рахунка 81, списують з кредиту цього рахунка в дебет рахунка 80.
Такі операції називають операціями річного регулювання рахунків обліку прибутків і збитків або реформацією балансу.
В результаті таких операцій в балансі за станом на 1.01. наступного звітного року не повинно бути залишки по статті "Використання прибутку".
1.    Відображається  перевитрата  по  фондам  економічного  стимулювання  і  фондом спеціального призначення, створених по засновницьким документам: Д-т 81 К-т 87, 88
2.    Списується сума використаного прибутку в зменшення прибутку звітного року Д-т 80 К-т 81
Якщо протягом року сума проведених відрахувань і платежів за рахунок прибутку більша за балансовий прибуток, тобто дебетове сальдо рахунка 81 більше кредитового сальдо рахунка 81, то ця сума різниці без бухгалтерського проведення відображається по статті пасиву балансу "Збитки звітного року".
Якщо в звіті за минулий рік є непокриті збитки, то після вивчення і затвердження річного балансу вони списуються проведенням: Д-т 98 К-т 80
У випадку прийняття рішення уповноваженим органом підприємства про джерела покриття збитків минулого року в бухгалтерському обліку роблять записи:
1.    При погашенні збитків за рахунок резервного страхового фонду Д-т 88 К-т 98.
2.    При погашенні збитку за рахунок цільових внесків засновників Д-т 75 К-т 98.
3.    При використанні на погашення збитків минулих років прибутку поточному року Д-т 81 К-т 98.
Нерозподілений прибуток звітного року, що значиться в балансі статті 480 на 1.01. наступного за звітним роком як кредитове сальдо рахунка 80 після вивчення і затвердження річного звіту списується проведенням: Д-т 80 К-т 98.
На основі прийнятого уповноваженим органам рішенням про використання прибутку в обліку роблять записи:
1.    На суму прибутку, направленої на поновлення оборотних засобів підприємства і збільшення статутного фонду: Д-т 98 К-т 85.
2.    На суму прибутку, направленого на збільшення фонда економічного стимулювання і спеціального призначення: Д-т 98 К-т 87, 88.
3.    На суму використання нерозподіленого прибутку для виплати дивідендів учасникам: Д-т 98 К-т 70, 75.
При складанні звіту в пасиві баланса відображається окремими статтями:
1.    прибуток звітного року, зменшений на суму використання прибутку (рядок 480);
2.    збиток звітного року, який складається як сума між сумою збита від діяльності підприємства за звітний період і сумою використання за цей період прибутку.
3.    нерозподілений прибуток минулих років (475) як залишок через поділеного прибутку минулих років, облік яких ведеться по кредиту рахунка 98;
4.    непокриті збитки минулих років (485) як сума збитків минулих років, що підлягають покриттю в установленому порядку і обліковуються по дебету рахунка 98.

В підсумок І розділу пасиву балансу включається тільки нерозподілений прибуток минулих років і звітного року.


 

You have no rights to post comments